Nyhed

Kend dit bibliotek - Bibliobitterne 3. kl.

Beskrivelse

"Bibliobitterne” er en sjov og anderledes bibliotekspræsentation for 3. årgang. 

Eleverne inddrages i en spændende, fiktiv rammefortælling, hvor de skal hjælpe kong Biblo med at finde de forsvundne bibliobitter, som med deres rumskib er styrtet ned på biblioteket og spredt for alle vinde.
Med kløgt, samarbejde og opgaveløsning hjælper eleverne bibliobitterne med at finde tilbage til rumskibet, mens de møde de mest almindelige områder af børnebiblioteket. På denne måde sættes fantasien i gang og danner grobund for elevernes læseglæde, mens de lærer at finde rundt og oplever, hvordan det er at besøge biblioteket.  

Bibliobitterne er tiltænkt 3. klassetrin som supplement til en bibliotekspræsentation. Det spilles i grupper og fordrer samarbejde og hands-on problemløsning.  

Aktiviteter

Startskuddet til missionen sker i børnenes egen klasse. Her møder eleverne bibliobitterne i første del af den tilhørende historie, skrevet af Thomas Brunstrøm. På biblioteket hører eleverne anden del af historien, bliver præsenteret for biblioteket og får udleveret iPads. 
Via appen Bibliobitterne lægges et ekstra digitalt lag på virkeligheden gennem Augmented Reality. Det gør, at bibliobitterne vækkes til live og børnene interagerer med dem i 3D.  
Bibliobitterne er ikke alle sammen lige nemme, hverken at finde eller at overtale til at komme med tilbage til Namak Apur. De kræver, at eleverne løser forskellige opgaver med bibliotekets materialer, før de vil med tilbage til rumskibet. Måske finder bibliobitterne også ud af på deres besøg, at de ikke behøver stjæle bøgerne, men faktisk kan låne dem i stedet. 

Eleverne bliver inddelt i grupper og hver gruppe skal ud i biblioteket med en ipad – lidt i stil med pokemon Go, og finde de otte gemte bibliobitter.  Hver bibliobit har en opgave, som eleverne skal samarbejde om i gruppen for at løse, før den vil følge med tilbage til rumskibet. 

Efter bibliobitjagten skal eleverne løse et opgaveark. 

Forberedelse

Inden besøget skal læreren have opdelt klassen i max. otte grupper med 3-4 elever på hvert hold. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en jævn fordeling af stærke og mindre stærke læsere på holdene. Derudover skal læreren læse rammefortællingen om bibliobitterne op. Den sendes til læreren ved booking eller findes under 'undervisningsmaterialer'.  

Bibliotekspræsentationen 'Bibliobitterne' foregår i bibliotekets åbne, offentlige rum. Lærerens rolle er derfor under besøget at hjælpe eleverne med at deltage i forløbet på en måde, hvor både elever og de øvrige biblioteksbrugere får en god oplevelse. Dette gøres bl.a. ved at hjælpe elever, som har brug for en ekstra støtte og ved at deltage aktivt under afviklingen af selve forløbet. 

Inden besøget forventes det, at klassen har arbejdet med at kende forskel på de forskellige litterære genrer. Eleverne skal kunne kende forskel på faglitteratur og skønlitteratur samt fakta og fiktion. 

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. Elever som endnu ikke er oprettede på Viborg Bibliotekerne skal oprettes. Det gør de sammen med en forældre forud for undervisningen. Forældrene kan oprette deres barn med deres NemID ved at følge denne vejledning: Velkommen til Viborg Bibliotekerne Viborg Bibliotekerne

Efterbehandling

Umiddelbart efter biblioteksbesøget tages en snak med eleverne om, hvad de fik ud af bibliotekspræsentationen? 
-Hvad vidste jeg om biblioteket inden besøget? 
-Hvad har jeg lært?
-Hvad vil jeg gerne vide mere om? 

Der evalueres hjemme på klassen med følgende spørgsmål: 
-Hvad er det bedste, du tager med dig fra dagen på biblioteket? 
-Hvordan var din egen indsats på biblioteket? 

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I skal i gang med, er midt i eller lige har afsluttet.
Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at:
- præsentere Børnebiblioteket i Viborg på en spændende og uhøjtidelig måde. Eleverne skal opleve biblioteket som et sted, hvor det er sjovt, spændende og vedkommende at være. 
- bevidstgøre eleverne om folkebibliotekets mangfoldighed i forhold til materialer samt kulturelle og sociale tilbud, og give dem lyst og inspiration til selv at gå på opdagelse. 
- øge elevernes kendskab til børnebibliotekets forskellige materialer til aldersgruppen og materialernes opstilling, som eleverne efterfølgende selv kan bringe i anvendelse ved opgaveskrivning eller fritidslæsning. 
- understøtte og inspirere til elevernes læselyst og fritidslæsning.
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Dansk
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsning', hvor eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. Med særligt forkus på 'sammenhæng'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. Med særligt fokus på ' indlevelse og oplevelse'.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Forløbet kan foregå på Hovedbiblioteket i Viborg eller på dit lokalbibliotek

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Første del af rammefortællingen, som skal læses op i klassen som forberedelse til forløbet. Alternativt, kan man også vise videoen i beskrivelsesteksten.

Tilmelding

Tilmelding senest tre uger før ønsker besøg.
Ved tilmelding oplyses telefonnummer og mail på alle deltagende lærere.

Tilmelding
Tlf.nr. 87873472