Gratis

H.C. Andersen i naturen

Beskrivelse

Vi tager den gamle digter ved hånden og laver en lang række aktiviteter, der belyser forskellige sider af hans mange eventyr og digte.

Aktiviteter

Vi kan bl.a. komme ind på følgende eventyr eller historier:

  • Grantræet
  • Det er ganske vist
  • Konen med æggene
  • Det gamle Egetræs sidste drøm

Vi kan lave eventyrlig matematik eller flot papirklip.

Forberedelse

Afhængigt af, om I besøger Naturskolen før, under eller efter, I har arbejdet med emnet, kan vi aftale fokus. Men det er en fordel, at eleverne har arbejdet med H. C. Andersens forfatterskab og har læst nogle af hans eventyr, historier eller digte inden besøget.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med nye eller kendte historier af H.C. Andersen, som er blevet behandlet på Naturskolen. Har vi lavet papirklip, kan I arbejde videre med disse og evt. lave en udstilling hjemme på skolen.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Dansk, litteratur, kulturhistorie

Formål

Formålet med aktiviteterne er, at eleverne opnår et grundlæggende kendskab til forfatteren H.C. Andersen og udvalgte historier i hans forfatterskab.

I danskfaget kan der arbejdes med områderne oplevelse og indlevelse, undersøgelse, fortolkning, vurdering og perspektivering i forbindels med kompetenceområdet Fortolkning.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Denne aktivitet kan laves på alle Naturskolens lokaliteter eller i jeres lokale eventyrlige natur.