Guldalder og Romantik

Beskrivelse

Få et indblik i tiden omkring den danske guldalder og romantikken med udgangspunkt i P.C. Skovgaards landskabsmaleri. Der kan arbejdes fagfagligt eller tværfagligt inden for dansk, kristendom, historie eller billedkunst forud for besøget på Skovgaard Museet.

Aktivitet
På en omvisning i museets samling præsenteres eleverne for værker af P. C. Skovgaard. Eleverne introduceres til tidens historiske begivenheder, dens kunst og litteratur. De inddrages i en dialog omkring værkerne og arbejder evt. med billedanalyse.

Forslag til forberedelse
Til lærer/elever: Læs evt. pdf'en "Romantik & Guldalder", der er en generel introduktion til perioden og Skovgaard Museets samling. Til materialet hører en poesibog med tidens poesi. Endelig har man ved henvendelse til museet også mulighed for at låne en CD med tidens populære musik samt en emnekasse om guldalderens maleri og kultur.

Forslag til efterbehandling
Efter besøget på museet kan elverne eventuelt selv arbejde i grupper med billedanalyse af et værk. 

Formål

Guldalderens landskabsmalerier skulle ikke kun være kønne og smukke, men også højstemte og dramatiske. De skulle afspejle menneskets indre følelser og landets storhed.

Formålet med dette undervisningsforløb er, med udgangspunkt i P.C. Skovgaards landskabsmalerier, at give eleverne et indblik i tiden omkring den danske guldalder.

Eksempler på læringsmål

  • At eleverne kan analysere billeder og billeders funktion i forskellige kulturer.
  • At eleverne kan forholde sig til religiøse dimensioner i tilværelsen.
  • At eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
Undervisningsmateriale
På Skovgaard Museets hjemmeside kan du han hente baggrundsmateriale, som både kan bruges som forberedelse før og i efterbehandlingen af besøget. Materialet er tænkt til de ældre elever og lærere som introduktion til at arbejde med billedanalyse, romantikken og guldalderen. For de yngre elever er materialet mest en lærerintroduktion, hvor opgaverne lægger op til samtale om billederne på museet.