Obligatorisk

GS24 Voices of Tomorrow

Beskrivelse

Viborgs unge er Grønne Sammen på Viborg Gymnasium og udtrykker sig visuelt for en bedre verden.

1.000 unge fra Viborg Kommunes 8. klasser sætter i emneugen fokus på de otte Grønne Sammen-teamer, der spiller sammen med Viborg Kommunes klimaplan.
Det sker i forskelligartede workshops, hvor eleverne blandt andet lærer, hvordan en visuel stemme kan se ud, og hvordan de kan udtrykke sig ved hjælp af tegninger, film og bevægelse.

Eleverne møder på dagen flere spændende oplægsholdere og workshops.

Alle kommunens 8. klasser kommer igennem dette forløb - den ene halvdel af eleverne i uge 36 og den anden i uge 37.

Forløbet forholder sig til temaerne energi, forbrug, erhverv, transport, klimatilpasning, affald, fødevarer og menneskets samspil med naturen, som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Se dagens program, klokkeslæt og mødesteder i PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale'.

På dagen vil alle møde:
Mikkel Mainz, animationsinstruktør, supertegner og underviser, har blandt andet været med til at lave tegnefilm til Cartoon Network, Fredagstamtam og biografen - og så har hans YouTube kanal, Tales of Alethrion, 173.000 følgere. Mikkel vil introducere eleverne til symboltegning, antropomorfisme, og han vil lave nogle tegneøvelser med eleverne og vise, hvordan man gennem sin tegning kan udtrykke sine holdninger og med humor trænge igennem lydmuren.

Derefter bliver eleverne fordelt på deres valgte workshop, hvor de skal arbejde med en konkret kommunikationsform. 

Det er muligt at udtrykke sig via:
Tegning (striber)
Stopmotion film
Fotografi
Filmanalyse
Bevægelse
Design og print

Som afslutning på dagen uploader eleverne deres visuelle produkt, så de evt. kan danne udgangspunkt for et fælles produkt/udstilling af de unges stemme ind i klimadebatten.
Derudover tages det digitale produkt med hjem til skolen, så klassen har mulighed for at vise, hvad de hver især har arbejdet med på dagen - og måske danner det grundlag for en lokal ustilling på skolen?

Forberedelse

Praktiske forberedelser:

 • Tjek hvilken dag, din klasse skal deltage (jf. oversigtsdokumentet under 'undervisningsmateriler) og tilmeld dem til inden d. 8/5 2024.
   
 • I uge 33-34 viser du eleverne workshopsmulighederne - se pdf med link til små video teasers i primærmateriale.
 • Derefter fordeler læreren klassens elever i denne Forms ud fra følgende fordelingsnøgle:

  1) Comics for the Future (33% - eks. 25 elever * 0,33 = 8,25 elever)
  2) Fra ikon til handling – stop motion (10% - eks. 25 elever * 0,10 = 2,5 elever)
  3) Sæt din fortælling i omdrejninger – stop motion (10% - eks. 25 elever * 0,10 = 2,5 elever)
  4) Slå din kreativitet løs med en lommelygte! - foto (14% - eks. 25 elever * 0,14 = 3,5 elever)
  5) Mennesket og naturen i animationsfilm - filmanalyse (10% - eks. 25 elever * 0,10 = 2,5 elever)
  6) Gymnasium-City – et liverollespil (13% - eks. fx. 25 * 0,13 = 3,25 elever)
  7) Workshop For Fremtidens Opfindere! – makermiljø (10% - eks. 25 elever * 0,10 = 2,5 elever)

  Husk at lave grupperne, så de kan være "selvkørende", og deltag selv i den workshop, hvor der er mest behov for lærerstøtte fra en kendt voksen.
  Vi håber, at få den store kabale til at gå op og kontakter jer, hvis der er elever, der skal vælge en 2. prioritet. 
   

 • FORUD for Voices of Tomorrow vælges ét af de otte Grønne Sammen-temaer, som undersøges på emneugens første dage.
  Temaet kan vælges fælles for hele klassen eller som individuelle valg - evt. med mulighed for at indsamlle viden i ugerne op til Grønne Sammen.
 • Elevernes viden noteres på et mindmap og medbringes på dagen (findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale'). Dette mindmap danner grundlag for elevens arbejde med at udtrykke sig visulet i den valgte workshop.
   
 • Til enkelte workshops skal eleverne selv medbringe fx. computer eller lommelygte. Alle skal medbringe penalhus med blyanter og gerne farver/tusser. 

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk gerne grøn transport: Vælg cykel, gå eller tag offentlig transport, hvor billetterne også refunderes af Transportpuljen.
Har du brug for fælles bustransport, skal det bookes nederst på forløbsbeskrivelsen – samme sted som tilmelding.
Bookes fælles transport, modtager I efter sommerferien et opsamlingstidspunkt fra vognmanden.

Efterbehandling

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til undervisningsforløb med forskellige vinkler på temaerne ...MANGLER... under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb fra fagportaler.

Afsæt tid af i klassen, så eleverne kan vise, hvordan de har arbejdet med at udtrykke deres tema i workshoppen - måske skal det udstilles eller arbejdes videre på? 

Formål

Arrangementet samler de unge på Viborg Gymnasium for at sætte fokus på elevernes egne oplevelser af de valgte tematikker og deres betydning for verden i dag og i morgen.

Eleverne arbejder med tegnefærdigheder, humor, satire, bevægelse og andre udtryksformer og lærer at overkomme egne og fælles usikkerheder i forhold til det at udtrykke sig.

Eleverne introduceres til, hvordan de kan få en stemme i en politisk debat via visuelle og digitale medier.

Sammen skaber eleverne, med deres egne stemmer, visuelle udtryk og fælles håb for en grønnere fremtid.

 • Eleverne reflekterer kritisk over egen adfærd og generel adfærd i samfundet i forhold til vores natur.
 • Eleverne lærer at visualisere budskaber og at udvikle og bruge deres eget visuelle sprog.
 • Eleverne prøver kræfter hands-on med visuel kommunikation og det at kombinere tekst og visuelle udtryk.
 • Eleverne lærer, hvordan de kan kommunikere digitale budskaber om natur, klima og forbrug.
   

Eksempler fra Fælles Mål:

Dansk Der arbejdes med kompetenceområdet 'kommunikation', hvor eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd.

Naturfagene - Der arbejdes med kompetencemålet 'kommunikation', hvor eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold.

Samfundsfag - Der arbejdes med kompetenceområdet 'politik', hvor eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Sted
Viborg Gymnasium
Skaldehøjvej 12
8800 Viborg

bus nr. 1, 2, 62 og 64 standser tæt på Viborg Gymnasium.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær til at oprette Erhvervsrejsekort og at booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Oversigt over skoler/klasser fordelt på datoer

PRIMÆRT materiale
Pdf med workshopsbeskrivesler og teaservideoer 

PRIMÆRT materiale
Mindmap

PRIMÆRT materiale
Program og fordelingen af skoler i uge 36.

PRIMÆRT materiale
Program og fordelingen af skoler i uge 37.

PRIMÆRT materiale
Kort over Viborg Gymnasium, samt oversigt over workshops.

Tilmelding

Hvis der er spørgsmål til dagens program, kontaktes formidler: Birgitte Johansen, The Animation Workshop.

Workshoppen er obligatorisk for 8. klasse, men alle klasser skal tilmelde sig nederst på siden.

Tlf.nr. 87554992
Tilmeldingsfrist
08.05.2024
Tilmelding