Book online

GS24 Skabelse og Undergang

Beskrivelse

Skovgaard Museet og Viborg Stift skoletjeneste er gået sammen om eventet Skabelse og Undergang, der tager sit udgangspunkt i bibelens bud på skabelsen.

Vi begynder det hele i Viborg Domkirke, hvor eleverne hører skabelsesberetningen og Skovgaard-billedet af det samme.
Eleverne høre om de dyr, der er skabt i verden, og FN's Verdensmål mål nr. 15 Livet på Land inddrages, da der efterfølgendes fokuseres på truede dyr i Danmark.

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen som en del af Viborg Kommunes klimaplan.

 

Aktiviteter

Klassen mødes med en af skoletjenestens medarbejdere ved Domkirkens indgange, hvorefter de bliver ledt hen til Skovgaardbilledet af Skabelsen og høre om denne.
Det vil også være muligt, at se Domkirken efter aktiviteten. 

Herefter viser skoletjenesten eleverne ud i baggården ved Skovgaard Museet (under pavillon).
Her skal eleverne høre om FN's Verdensmål om Livet på Land, da der nu fokuseres på truede dyr i Danmark. 
De får også lov til at reflektere over, hvad der evt. kan gøres for dyrene, der er truede.

Eleverne laver en kreativ opgave, hvor de laver kunstbilleder af naturelementer af truede dyr fra den danske natur og disses levesteder.
Der tages billeder af alle værkerne, og en fælles klasse-plakat sendes til alle skolerne (klasserne), der deltager.

Forberedelse

Til forløbet hører et undervisningsmateriale, som bestilles på www.vibsko.dk - find det under indskolingen.
Materialet bruges før under og efter forløbet i Domkirken/ på Skovgaardmuseet, som læreren finder det passende
Til forløbet hører også en tegneserie til hver elev.

Sørg for tøj, der passer til vejret.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Afslut forløbet som det er beskrevet i undervisningsmaterialet, som bestilles på www.vibsko.dk - find det under indskolingen.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til andre undervisningsmaterialer fra skoletjenesten på www.vibsko.dk og forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med event og undervisningsmaterialet er at lære indskolingselever om den bibelske skabelsesberetning samt FN's Verdensmål om livet på land, hvor der fokuseres på menneskets ansvar for de dyr, der findes og er truede i den danske natur. Hvad man kan og hvad man bør gøre for truede dyr i Danmark, er et spørgsmål eleverne kan være med til at svare på.
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Kristendomskundskab, efter 3. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'livsfilosofi og etik', hvor eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

Kristendomskundskab, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'livsfilosofi og etik', hvor eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

Sted
Viborg Domkirke
Sct. Mogens Gade 4
8800 Viborg

Første del af forløbet foregår i Viborg Domkirke (busparkering ved siden af kirken, indgang fra siden - følg skiltene).
Resten af forløbet foregår bag Skovgaard Museet som ligger lige ved siden af domkirken.

Der er ca. 1,2 km at gå/cykle fra Banegårdspladsen, og bus nr. 2, 62, 64,750 og 751 standser tæt på Domkirken.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Kort undervisningsmateriale kan bestilles før eller efter eventen sammen med tegneserier til eleverne, som omhandler Skabelse og Undergang i bibelsk kontekst.

Tilmelding

Kontakt formidler, Charlotte Konge, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tlf.nr. 31520910
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding