Fuldt booket

GS24 Kreativ byggeworkshop

Beskrivelse

Kom og hjælp os med at forvandle vores byggeaffald til biodiversitetsfremmende insekthoteller og redekasser til et godt formål!

I dette forløb får eleverne mulighed for at give nyt liv til genbrugsmaterialer fra S. Vestergaards byggepladser ved at bygge insekthoteller og redekasser, som tiltrækker forskellige dyrearter og bidrager til biodiversiteten.

Aktiviteten vil centreres om spændende emner som biodiversitet, genanvendelse af materialer, CO2-udledning og velgørenhed!

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug, affald, menneskets samspil med naturen og erhvervsliv som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Aktiviteten byder på en kreativ workshop, hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet.

Eleverne skal bygge små insekthoteller og redekasser af vores overskydende byggematerialer og byggeaffald, som kan skabe naturlige levesteder for smådyr og insekter.

De færdige insekthoteller og redekasser doneres til Kreaheltene fra Børneulykkesfonden, som vil male og pynte dem i samarbejde med kronisk syge, handicappede og langtidsindlagte børn på de danske børneafdelinger på hospitalerne. Derefter hænges de ud omkring hospitalerne, hvor de kan tiltrække dyr. Derfor skal eleverne være indforståede med, at deres produkter gives bort som en gave til syge børn, og at de derfor ikke selv får dem med hjem igen.

Forløbet faciliteres af medarbejdere fra S. Vestergaard, og aktiviteten afholdes i samarbejde med Kulturkiosken Viborg, hvor forløbet afholdes.
 

Program: 

 • Ankomst hos Kulturkiosken Viborg
 • Introduktion til aktiviteten
 • Opdeling af hold á ca. 3 elever (hver gruppe udarbejder et fælles produkt)
 • Byggeworkshop
 • Opsamling og afrunding med billeder af de færdige produkter
 • Tak for i dag

Aktiviteterne forgår indendørs, men kan rykkes udenfor hvis vejret tillader det.

Forberedelse

Det er essentielt, at eleverne har en grundlæggende forståelse for begreberne biodiversitet, genbrug/genanvendelse og drivhusgaseffekten/global opvarmning samt kendskab til Børneulykkesfondens arbejde.
Materiale til forberedelsen findens som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale'.

Vi vil meget gerne have lov til at tage billeder og kortfilm under forløbet. Billederne vil ikke fokusere på den enkelte elev, men på selve processen og interaktioner osv. Derfor beder vi underviserne om at indsamle fototilladelser fra forældre på forhånd eller på anden vis dokumentere, hvilke elever der må indgå som en del af fotomaterialer til anvendelse på f.eks. hjemmeside eller LinkedIn. En skabelon til fototilladelser kan fremsendes af Vestergaard, hvis underviseren ønsker.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug, affald, menneskets samspil med naturen og erhvervsliv under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne

 • stifter bekendtskab til relevante begreber inden for bæredygtighedsverdenen, herunder biodiversitet, genbrug/genanvendelse og velgørenhed.
 • prøver kræfter af med anvendelsen af værktøj, f.eks. boremaskiner, hammer og sav i samarbejde med en voksen.
 • opnår forståelse af genbrug og genanvendelse.
 • opnår kendskab til biodiversitet og naturlige habitater.
 • oplever glæden ved at gøre en forskel for andre ved at bidrage aktivt til velgørenhedsprojekter.

 

Eksempler fra Fælles Mål

Natur og teknologi, efter 4. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'teknologi og ressourcer'.

Natur og teknologi, efter 6. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'teknologi og ressourcer'.

Håndværk og design
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'håndværk - materialer', hvor eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Med særligt fokus på 'materialekendskab

Sted
Kulturkiosken, Viborg
Falkevej 15
8800 Viborg

Der er både parkering og cykelparkeringsmuligeheder lige ved døren. Formidlerne vil stå klar til at tage imod jer på parkeringspladsen.

Der er ca. 900 m at gå fra Banegårdspladsen, og bus nr. 1 og 3 standster med kort gåafstand til Kulturkiosken.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Tilmelding

Kontakt tovholder, Louise Kristine Johansen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Passer forløbet jer godt, men tidspunktet dårligt, skal I booke forløbet og efterfølgende tage kontakt til Louise for at finde den dag der passer jer begge. 

Tlf.nr. 32676717 / 32676718
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding