Fuldt booket

GS24 Klimatilpasning i Viborg

Beskrivelse

I dette forløb skal vi undersøge, hvad der sker med nedbør i naturen?
Regnvand og sne, overfladevand, grundvand, vejr, vandets kredsløb. Med andre ord vil vi undersøge hvordan vand arbejder i naturen og vores byer.

En del af forløbet er at besøge et lokalt klimatilpasningsområder for at forstå, hvordan Viborg Kommune arbejder med klimatilpasning med lokal afledning af regnvand.

Eleverne skal møde en ansat fra Viborg Kommune og få indsigt i, hvordan der arbejdes i praksis med at sikre bygninger, veje og områder mod stigende mængder regnvand.
Hør også om de dilemmaer og udfordringer, der er inden for området.

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning, menneskets samspil med naturen og erhverv som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Lær hvordan Viborg Kommune arbejder med at håndtere store mængder regnvand, så vi blandt andet undgår en oversvømmelse af spildevandssystemerne og forurening af naturen.

Oplægget kan holdes på en udvalgt lokation tæt på skolen. Det aftales med formidleren.

Forberedelse

Følgende ord og begreber vil være relevante at arbejde med inden aktiviteten:
Grundvand
Nedbør
Klima
Vandets kredsløb

Der findes filmklip og forsøg på www.vandetsvej.dk under "Vand i naturen" der kan bidrage til at aktivere elevernes forforståelse - findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale'. 

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Efterbehandling kan eksempelvis bestå af at:
- tage en snak med eleverne om, hvordan den nye viden, de nu har fået, kan sættes i spil i deres hverdag
- arbejde videre med et af de andre forløb på vandetsvej.dk fx. "Vand i køkkenet" el. "Vand i toilettet"

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I skal i gang med, er midt i eller lige har afsluttet.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning, menneskets samspil med naturen og erhverv under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at give eleverne aktuel viden om klimatilpasning med fokus på lokal afledning af regnvand, og indsigt i de fordele og dilemmaer, der er inden for temaerne. 
Desuden møder eleverne medarbejdere, som i praksis arbejder med klimatilpasning, og hører om deres baggrund.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Med særligt fokus på 'vand, luft og vejr'.

Natur/teknologi, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'jordklodens forandringer'.

Biologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'modellering', hvor eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi. Med særligt forkus på 'økosystemer'.

Geografi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering, hvor eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. med særligt fokus på 'jordkloden og dens klima'.

Uddannelse og job, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fra uddannelse til job', hvor eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job.

Uddannelse og job, efter 9. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fra uddannelse til job', hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Sted

Oplægget kan holdes på en udvalgt lokation tæt på skolen. Det aftales med formidleren.

Tilmelding

Kontakt formilder, Nikki van Alst, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tlf.nr. 87 87 56 07
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding