Book online

GS24 Husdyret som naturven

Beskrivelse

Kom med ud i naturen og mød en naturven.

Selvom geder og får ikke selv ved det, så gør de et stort stykke arbejde for at højne biodiversiteten i et naturområde!

Vi kigger på husdyrets påvirkning på naturen, når det græsser, og taler om deres måde at græsse på.
Vi stiller spørgsmål: Hvorfor er deres lort så vigtig, og hvad ville der ske med naturen, hvis de blev inde i stalden?

Vi taler om det praktiske arbejde omkring dyrene i naturpleje, vi ser en hyrdehund i arbejde, og til slut søger eleverne på egen hånd efter naturtegn.

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

 

Aktiviteter

Vi mødes på et af de naturarealer, hvor vi praktiserer naturpleje med græssende dyr (Daugbjerg Dås).

Vi kigger på fårenes og gedernes påvirkning på naturen, når de græsser. Vi taler om deres måde at græsse på, hvorfor deres lort er vigtig for naturen, og hvad der ville ske, hvis de ikke var her.
Nicolaj fra Søvsø Frilandbrug laver opvisning med hyrdehund, så eleverne ser hunden arbejde praktisk med fårene og leder dem i fangefold.

Derefter går eleverne på ”naturbingo”, hvor de skal rundt og søge efter f.eks. dyrelort, bær eller insekter i området.

Naturbesøget varer 1 time, herefter står det hver gruppe frit for, om man ønsker at spise madpakker eller gå en tur i naturen.

Forberedelse

Faglig forberedelse:
Det ville være fint at have arbejdet med emner som biodiversitet, nedbrydning og naturens kredsløb inden turen til Daugbjerg Dås.

Vi skal være ude, så det er vigtigt at have tøj på efter vejret.
Der er ingen toiletter i nærheden, så det er vigtigt at have tisset af.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne

  • får kendskab til husdyrets påvirkning på naturen
  • får kendskab til biodiversitet, og hvordan naturpleje kan højne den
     

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi, efter 4. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'naturen lokalt og globalt'.

Natur/teknologi, efter 6. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Med særligt fokus på 'natur og miljø'.

Biologi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'økosystemer'.

Geografi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi. Med særligt fokus på 'naturgrundlag og levevilkår'.

Fysik/kemi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere fysik/ kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Sted
Daugbjerg Dås
Søvsøvej, Daugbjerg
8800 Viborg

Har man mod på at tage cykelturen med klassen, er der ca. 6 km. fra Mønsted, ca. 8 km fra Stoholm og ca. 13 km. fra Frederiks.

Tilmelding

Kontakt udbyder, Nicolaj Vegeberg Christiansen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tilmelding
Tlf.nr. 23 45 24 65
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding