Book online

GS24 Flyt vandet

Beskrivelse

Der er plads til at samarbejde, konstruere og eksperimentere, når eleverne med rør, render og pæle skal bygge baner, der kan flytte vand over en vold i vores udeområde

Med udgangspunkt i historien om en landsby, hvor indbyggerne ikke har adgang til rent drikkevand, skal eleverne konstruere en vandforsyning, der ved hjælp af lufttryk kan flytte vandet over et ”bjerg”.

Forløbet forholder sig til temaerne menneskets samspil med naturen og klimatilpasning som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Indledningsvis introduceres eleverne til opgaven og materialerne.

Dernæst skal de i tomandsgrupper eksperimentere med at flytte vand vha. lufttryk og bygge vandbaner over volden.

Afslutningsvis vises banerne frem på skift.

Forberedelse

Orienter eleverne om dagens program.
Tal med eleverne om dagens emne og de forskellige begreber, der kommer i spil på dagen:

 • Længdemål (cm og m)
 • Vægtenheder (g og kg)
 • Rummål (hvor meget er en liter?)
 • Tyngdekraft
 • Hvad er et rør, og hvad er en rende?
 • Fald – hvornår falder noget?
 • Hvor kommer vand fra?
 • Hvad sker der, hvis vi ikke har adgang til rent drikkevand?
   

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport, hvortil billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

Snak f.eks. med eleverne om:

 • Dagens oplevelser og erfaringer
 • Vandspild – både under aktiviteten men også i virkeligheden
 • Behovet for rent drikkevand
 • Drikkevandsforsyningen i Danmark og i andre lande

Eksperimenter:

 • Lad eleverne fremstille kuglebaner, hvor de kan bruge deres erfaringer fra dagen og iagttage de samme forhold, som vandet er påvirket af
 • Lav små forsøg med vands egenskaber og vandets kredsløb
   

For at skabe sammenhæng mellem forløbet og elevernes læring på skolen, er det en god idé at koble dagens forløb i Naturvidenskabernes Hus til et emne, I arbejder med før eller efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne menneskets samspil med naturen og klimatilpasning under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne

 • stifter bekendtskab med engineering-modellen
 • arbejder undersøgende og problemorienteret
 • forstår, at vand er en ressource
 • forstår, hvad tyngdekraft er
   

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelser', hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'modellering', hvor eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad.

Matematik - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'geometri og måling', hvor eleven kan anvende geometriske begreber og måle. Med særligt forkus på 'måling'.

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P. E. Eriksens Vej
8850 Bjerringbro

Der er hhv. 650 m og 3,5 km at gå/cykle fra Bjerringbro-skolerne og bus nr. 55, 73 og 775 standser tæt på NVH.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

SEKUNDÆRT materiale - Det er valgfrit, om I vil arbejde med det inden besøget.
Bemærk at undervisningsmaterialet er tiltænkt 4.-6. klasse, men kan modificeres.

SEKUNDÆRT materiale - Det er valgfrit, om I vil arbejde med det inden besøget.
Bemærk at undervisningsmaterialet er tiltænkt 4. klasse, men kan modificeres.

Tilmelding

Kontakt Naturvidenskabernes Hus, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.

Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tlf.nr. 29715408
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding