Obligatorisk

GS24 Energimuseet for alle 6. klasser

Beskrivelse

Forløbet består af tre aktiviteter på Energimuseet:

  • LEGO robotter og havvindmøller
  • Spillet om klima
  • Woop-app løb

Læs mere om det enkelt forløb i forløbsbeskrivelsen - se under 'undervisningsmaterialer'.

Aktiviteter

Vi er udenfor i en stor del af dagen, så det er vigtigt, at eleverne er klædt på til dette. 

Dagen varer fire timer og er bygget op omkring tre workshops.

Forberedelse

Find inspiration til forberedelse hjemme i klassen i tilkoblet Meebookforløb - se under 'undervisningsmaterialer'. 

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Find inspiration til efterbehandling af besøget i tilkoblet Meebookforløb - se under 'undervisningsmaterialer'.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne energi og forbrug under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er at give eleverne et indblik i deres eget og samfundets klimaudledning samt de affødte udfordringer. Desuden forsøger vi at anvise mulige løsninger på klimaproblematikker.
Eleverne stifter bekendtskab med museets udstilling, og der skabes en sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid i vores energisektor.

Læs mere om formålet for det enkelte forløb i dokument med forløbsbeskrivelsen -se under 'undervisningsmaterialer'.
 

Ekspempler fra Fælles Mål:

Matematik - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'matematiske kompetencer', hvor eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.

Natur/teknologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Sted
Energimuseet
Bjerringbrovej 44
8850 Bjerringbro

Der er ca. 4,5 km. at cykle fra Bjerringbro, 7 km. fra Rødkærsbro, og bus 774 standser på Tangevej meget tæt på Energimuseet.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær til at oprette Erhvervsrejsekort og at booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale

Find tilrettelagt undervisningsforløb på Meebook ved at søge på:"grønne sammen 001" i share it (søg fra alle institutioner)

PRIMÆRT materiale

Fordeling af skoler og program

Tilmelding

Kontakt Energimuseet, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.

Selv om forløbet er obligatorisk skal I tilmelder I jer via nedenstående formular, så det er muligt for Energimuseet at komme i kontakt med jer. 
Herunder findes oversigt over, hvilken dag jeres skole skal tilmeldes.

UGE 36
MANDAG: Bjerringbro*4 , Rødkærsbro*2
TIRSDAG: Finderuphøj*3, Vestre*2, Vestfjends
ONSDAG: Stoholm*2, Søndre*2, Mønsted, Sparkær
TORSDAG: Frederiks*2, Karup, Hald Ege*2

UGE 37
MANDAG: Nordre*2, Ørum, Hammershøj, Vestervang*2
TIRSDAG: Houlkær*4, Møllehøj*2
ONSDAG: Sødal*2, Møldrup, Branttingsborg, Overlund*2
TORSDAG: Løgstrup*2, Uldbjerg, Skals

Tilmeldingsfrist
08.05.2024
Tilmelding