Book online

GS24 De vilde bier og det vilde bihotel

Beskrivelse

Det summer af liv ved Naturskolen på Hald.

I Danmark findes der omkring 290 arter af bier. Alligevel tænker de fleste på den tamme honningbi, når talen falder på bier.
Men der findes altså en masse andre bier med fantastiske navne, smukke behåringer og spændende adfærd. Har du hørt om pragtbuksebien, snyltehumlerne, den store uldbi, langhornsbien, smalbierne, den rødpelsede jordbi, bladskærerbierne, den punkterede småjordbi, saksebierne, bugsamlerbierne og murerbierne?

Vi bliver gennem aktiviteter, leg og samarbejde klogere på de vilde bier og deres vilde liv.

Vi bygger et flot bihotel. Bihotellet kommer til at stå på lejrpladsen ved Naturskolen på Hald, så det i tiden fremover bliver et godt ynglested for bierne og et godt sted at studere dem for alle der kommer forbi lejrpladsen.

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Vi starter med forskellige aktiviteter og lege, der viser biernes fascinerende levevis.

Herefter skal vi, ved hjælp af lerklining, bygge et stort, flot og funktionelt bihotel til de vilde bier.

Lerklining er en 6000 år gammel byggemetode, hvor man blander ler, hestemøg og sand med en smule vand. Den nemmeste måde at ælte ingredienserne sammen på er at trampe rundt i det med bare tæer. Den æltede blanding skal klines op på rammen vi i forvejen har sat op.

Vi skal lave et flot bihotel til fremtidig formidling. Et bihotel er en fin måde at gøre opmærksom på de vilde biers liv og adfærd, her er det let at se nærmere på deres smukke ydre og deres unikke levevis.

Forberedelse

Se filmen ”Bierne i vores baghave” - findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmaterialer'.
Undersøge desuden, hvor mange forskelligt udseende bier der er i jeres område.

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Snak om aktiviteten og find mere materiale om vilde bier.
Besøg bihotellet næste forår og find ud af om nogen er flyttet ind.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med for løbet er, at:
-at eleverne bliver bekendte med nogle af de vilde bier og deres fascinerende levevis.
-at børn og voksne bliver bevidste om hvilke materialer, udformninger og placeringer, der giver de vilde bier optimale forhold i et bihotel.
-at børnene gennem hands on-oplevelser får konkret erfaring at bygge med træ og lerklining.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur og teknologi, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'naturen lokalt og globalt'.

Natur og teknologi, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på ''.

Håndværk og design - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'håndværk - materialer', hvor eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Med særligt fokus på 'materialekendskab.

Sted
Naturskolen ved Hald
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Forløbet foregår på lejrpladsen, men vi mødes foran Naturskolen.

Der er ca. 8 km. at cykle fra Banegårdspladsen, og bus 53 standser ved Herningvej med 650 m til Naturskolen

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær til at oprette Erhvervsrejsekort og at booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale

SEKUNDÆRT materiale
Videnslyd har lavet en række podcasts og tilhørende materiale om biodiversitet, bl.a. 'Biodiversitet: Sommerfugle og vilde bier'.
Det tilhørende undervisningsmateriale er tiltænkt udskolingen, men kan eventuelt justeres til mellemtrinet.

Tilmelding

Kontakt formidler Michael Winther, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding