Book online

GS24 Bilka og klima

Beskrivelse

Med udgangspunkt i det fælles faglige forløb "Fremtidens bæredygtige produktion" skal eleverne arbejde med, hvordan virksomheden Bilka når deres klimamålsætninger, og hvordan de hjælper deres kunder med at træffe klimabevidst valg.

I skal undersøge og komme med forslag til, hvordan Bilka kan tydeliggøre dette arbejde i butikken.

Dette forløb passer godt sammen med GS24 Tryl en RIZZA ud af Bilkas affald KLC Viborg

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug og erhvervsliv som en del af Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Eleverne arbejder inden besøget med madspild, økologisk og bæredygtig produktion og bæredygtige fødevarer fra materialet ”Fremtidens bæredygtige produktion” samt med ”Bilkas vej mod mindre CO2” og ”Salling Groups klima ambition” fra respektive hjemmesider (se PRIMÆRT materiale unde 'undervisningsmateriale').

Efterfølgende besøger I Bilka Viborg på egen hånd, hvor I prøver at identificere steder i butikken, hvor Bilka arbejder med overstående temaer.

Slutteligt arbejder klassen med forbedringsforslag til konkrete steder i butikken, hvor Bilka med fordel kan tydeliggøre deres arbejde.

Den bedste ide vil få en præmie.

Forberedelse

Start med opgaven 'Fællesfaglige opgaver: 2 Økologisk og bæredygtig produktion' og 'Fællesfaglige opgaver: 3 Bæredygtige fødevarer' fra materialet Fremtidens bæredygtige produktion - findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale.

Orientér jer og undersøg herefter Bilka og Salling Groups hjemmesider (særligt under fanerne Klima og Bæredygtighed) og udarbejd fokusområder og temaer, som I vil være særligt opmærksomme på, når i besøger Bilka.

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

Afslut forløbet tilbage på klassen med at udarbejde løsninger til Bilka, som efterfølgende sendes til dem i form af en lille film.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug og erhvervsliv under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

 

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne:

  • møder en virksomhed og ser hvordan de konkret arbejder med klimamål
  • får kendskab til Fremtidens bæredygtige produktion og hvilke udfordringer og muligheder der findes
  • ser egne handlemuligheder som forbrugere
     

Eksempler på Fælles Mål:

Samfundsfag
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'politik', hvor eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. Med særligt fokus på 'det politiske system, retsstat og rettigheder'.

Geografi
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet "undersøgelse", hvor eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.

Sted
Bilka Viborg
Holstebrovej 79
8800 Viborg

Kontakt kundeservice.

Der er ca. 2 km. at cykle fra Banegårdspladsen, og bus nr. 2 og 28 standser tæt på Bilka.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.
Forløbet står til booking fra kl 8.30, men I bestemmer selv, hvornår på dagen, det passer jer at komme i Bilka. 

Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding