Fuldt booket

GS24 Bierne laver ikke kun et bi-job

Beskrivelse

Bier har ikke kun en birolle i vores liv!

De er vigtige små væsener i den store sammenhæng, og i dette forløb laver eleverne animationsfilm omkring biernes arbejde og betydning for os alle sammen.

Når man producerer en animeret film, er det nødvendigt at forestille sig det, der skal ske i filmen.
For at kunne forestille sig fortællingen om biernes arbejde med at bestøve blomsterne, og hvad det betyder for os, må man have viden.
Produktionen af de små animationsfilm er med til at sætte billeder på den teoretiske viden og gøre den konkret. Under processen får eleverne også indsigt i filmiske virkemidler.

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Før forløbet forestår klassens egne lærere undervisnings om bier, deres liv og betydning.

Aktiviteten foregår i grupper af 3-4 elever.
Eleverne producerer en lille animeret film om bier og blomster.

I animerede film kan alt ske, så eleverne kan frit fabulere over emnet og den viden, de har fået.

Historierne kunne være:

 • Alle insekterne strejker på grund af dårlige arbejdsforhold, og hvad sker der så?
 • Et æbletræ står og venter på bierne, men de er blevet distraheret af en internetmast, hvor de kan se NetFlix og glemmer, hvad de egentlig skulle.
 • En æbleblomst har dårlig ånde på grund af halsbetændelse et koldt forår, så bierne ikke vil besøge den. Og hvad sker der så?
 • Måske er der flygtet mange insekter til et naturskønt område på grund af dårlig luft.
 • Det er også fint at vise, hvad der sker, når en bi kravler ind i en blomst og får pollen på sine bukser, flyver til en ny blomst, for til slut at flyve hjem til sit bo med sin kostelige skat.

Der arbejdes med Ipad eller smartphone. De fæstes evt. med lærertyggegummi, så den ligger stabilt på bordet.

Animatoren laver et lille oplæg, hvorefter eleverne animerer deres film.
Animatorer, lærer og pædagoger faciliterer denne proces.

Vi vil gerne bruge skolernes Ipads, og de skal have downloaded app'en Stop Motion Studio. Gratisversionen er udmærket.

Kontakt os, hvis det bliver et problem, så finder vi en løsning.

Forberedelse

Før dette forløb forestår klassens egne lærere undervisning om biernes liv og struktur i bistadet, med vagtbier og dronningen osv.
Desuden undervises i bierne betydning for vores fødevareproduktion og evt. de problemer, der er i dag med et mindre antal insekter. Her kan særligt ses på biernes udfordring ift. at navigere samt sprøjtemidler. Hvad det kan skyldes?

I dansk arbejder eleverne i grupper af 3 til 4 elever, for at finde på en historie ud fra det, de lige har lært i naturfag.

I billedkunst/dansk laver hver elev en bi og en blomst. Hver gruppe laver også et bistade.
Måske skal der også laves en spand til pollen, træer, telemaster, osv. Disse artefakter anvendes, når Animationsskolen kommer på besøg.

Skolen står for materialerne til forløbet:

 • 1 Ipad pr. gruppe.
 • A2 karton til baggrunde, mest lyseblåt og grønt.
 • Farvet karton til blomster og bier og andet.
 • Lærertyggegummi.
   

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Efterbehandling

De animerede film kan lægges op på skoletube.
Efterfølgende kan de deltagende elever, pædagoger og lærere fortsætte med at lave animerede film om andre emner.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne selv producerer små animerede film, hvor bierne ikke har biroller, men derimod hovedrollen.
 

Eksempler fra Fælles Mål

Dansk, efter 2. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Dansk, efter 4. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Dansk, efter 6. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Natur/teknologi, efter 2. klasse
- Der arbejdes med kompetenceområdet 'kommunikation', hvor eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

Natur/teknologi, efter 4. klasse
- Der arbejdes med kompetenceområdet 'kommunikation', hvor eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.

Natur/teknologi, efter 6. klasse
- Der arbejdes med kompetenceområdet 'kommunikation', hvor eleven kan kommunikere om natur og teknologi.

Billedkunst, efter 3. klasse
- Der arbejdes med kompetenceområdet 'billedfremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Billedkunst, efter 6. klasse
- Der arbejdes med kompetenceområdet 'billedfremstilling', hvor eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Sted

På jeres skole

Tilmelding

Kontakt formidler, Anne-Marie, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet

Tlf.nr. 87554919
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding