Gratis

Grevens Fejde

Beskrivelse

Stift bekendtskab med de historiske hændelser omkring Grevens Fejde og oplev den danske situation i 1534 gennem leg og rollespil.

 

Aktiviteter

Vi starter på naturskolen, hvor eleverne får en kort orientering om, hvordan den politiske situation er i Danmark i år 1534. Vi introducerer Christian den Anden, Frederik den Første, Grev Christoffer, Skipper Klement, Grev Christian, Biskop Jørgen Friis, Hans Tausen og Luther.

Gruppen inddeles i 3 hold som henholdsvis tyske lejetropper, borgere i Viborg og adelige, der forsvarer borgen på Hald. Efter en række aktiviteter samles alle på Valdemars skanse til et stort slag - følger udfaldet mon de historiske begivenheder? Hvem er egentlig vindere og tabere i en krig? Dagen slutter på Hald ruin med en række ridderlege og en snak om udfaldet af fejden.

Forløbet sættes ind i en kronologisk kontekst og understøtter således historieundervisningen.

Denne aktivitet er for store grupper, 2 -3 klasser. Lærerne følge de tre grupper og forventes at deltage aktivt i dagens aktiviteter. Som udgangspunkt leder læreren de adeliges aktiviteter og får naturligvis en grundig introduktion til slagets gang.

Forberedelse

Eleverne får mest ud af forløbet, hvis de på forhånd har stiftet bekendtskab med tidsperioden.

Grevens Fejde, kan med fordel suppleres med Viborg Museums forløb om reformationen: 

Reformationen - Nøglen til Himmerig KLC Viborg, der også foregår på Hald.

Læs:

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I fx arbejde videre med de historiske begivenheder, som fulgte fejden. I kan gå i dybden med en eller flere personer, som var involveret i fejden.

Bevægelse: Forvent en dag med høj bevægelse.

Stikord: Historie, leg, samarbejde, reformationen, grevens fejde

Formål

Eksempler fra Fælles Mål
Historie -  Der arbejdes med kompetenceområdet kronologi og sammenhæng, hvor eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet historiebrug. Fx. Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Ruinen ved Hald og Valdemars skanse danner rammen om det historiske rollespil.

Undervisningsmateriale

Der ligger et forslag fra KLC til et læringsforløb på meebook, søg på:

KLC Viborg 034 - Grevens fejde

Tilmelding

Send en ansøgning via nedenstående blanket. 
Herefter sender Naturskolen svar på ansøgning via email.

Tilmelding