Gratis

Grevens Fejde

Beskrivelse

Stift bekendtskab med de historiske hændelser omkring Grevens Fejde og oplev den danske situation i 1534 gennem leg og rollespil.

Aktiviteter

Vi starter på naturskolen, hvor eleverne får en kort orientering om, hvordan den politiske situation er i Danmark i år 1534. Vi introducerer Christian den Anden, Frederik den Første, Grev Christoffer, Skipper Klement, Grev Christian, Biskop Jørgen Friis og Luther.

Gruppen inddeles i hold som henholdsvis tyske lejetropper, borgere i Viborg og adelige, der beboer borgen på Hald. Efter en række aktiviteter samles alle på Hald til et stort slag - følger udfaldet mon de historiske begivenheder? Hvem er egentlig vindere og tabere i en krig? Dagen slutter med en række ridderlege og en snak om udfaldet af fejden.

Forløbet sættes ind i en kronologisk kontekst og understøtter således historieundervisningen.

Denne aktivitet er for store grupper, 2 -3 klasser.

Forberedelse

Eleverne får mest ud af forløbet, hvis de på forhånd har stiftet bekendtskab med tidsperioden.

Grevens Fejde, kan med fordel suppleres med Viborg Museums forløb om reformationen: 

Reformationen - Nøglen til Himmerig KLC Viborg, der også foregår på Hald.

Læs:

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I fx arbejde videre med de historiske begivenheder, som fulgte fejden. I kan gå i dybden med en eller flere personer, som var involveret i fejden.

Bevægelse: Forvent en dag med høj bevægelse.

Stikord: Historie, leg, samarbejde, reformationen, grevens fejde

Formål

Eksempler fra Fælles Mål
Historie -  Der arbejdes med kompetenceområdet kronologi og sammenhæng, hvor eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet historiebrug. Fx. Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Ruinen ved Hald danner rammen om det historiske rollespil.

Undervisningsmateriale

Der ligger et forslag fra KLC til et læringsforløb på meebook, søg på:

KLC Viborg 034 - Grevens fejde