Gratis

Anden Verdenskrig

Tysker depot i Undallslund Skov

Beskrivelse

Undallslund skov spiller en central rolle i efterkrigstidens Danmark. Under Anden Verdenskrig blev den nordvestlige del af skoven brugt som militærlejr af de tyske besættelsestropper. Tyskerne byggede bunkers og andre faciliteter i området. I årene umiddelbart efter Anden Verdenskrigs afslutning blev 103 personer, heraf to kvinder, dømt til døden for landsforræderi. 46 af dommene blev eksekveret. 16 af de dødsdømte, de dømte fra Fyn og Jylland, blev henrettet i Undallslund skov i perioden 8. oktober 1946 til 12. juni 1949. 
Omdrejningspunktet for dagen er dilemmaet omkring brugen af dødstraf.
 

Aktiviteter

Vi starter dagen med at opridse situationen og stemningen i Danmark i tiden omkring Anden Verdenskrig. Herefter går vi op i den del af Undallslund skov hvor de tyske besættelsestropper etablerede militærlejr. I løbet af dagen oplever eleverne at være modstandsfolk, tyske soldater og jernbanesabotører m.fl. Vi arbejder med de etiske dilemmaer omkring brugen af dødsstraf under og efter besættelsestiden.

Vi undersøger de tydelige tegn fra besættelsestiden, der er i Undallslund. Vi kommer ind på de historiske hændelser i forbindelse med retsopgøret efter krigen, hvor 16 værnemagere blev henrettet i Undallslund Plantage.

Forberedelse

Som forberedelse til dagen har I arbejdet med temaet Anden Verdenskrig, og I har haft en lokalthistorisk vinkel på besættelsestiden. Snak gerne på forhånd med eleverne om, hvad et dilemma er.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med de problemstillinger, vi har rejst i løbet af dagen eller undersøge de lokale historiske begivenheder omkring Anden Verdenskrig nærmere.

Bevægelse: Forvent en dag med høj bevægelse, vi går ca. 5 km.

Stikord: Samarbejde, dødstraf, besættelsestiden

Formål

Eleverne får lokalhistorisk viden om Anden Verdenskrig og dilemmaet om genindførelsen af dødsstraf i efterkrigstidens Danmark.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie - Arbejdet kan rette sig mod færdigheds- og vidensmålene "Det lokale, regionale og globale" og "Historisk bevisthed"
Samfundsfag - Der kan tages afsæt i kompetenceområdet "Sociale og Kulturelle forhold"

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undallsvej 1
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Det giver god mening at arbejde med forløbet "besættelsen", som en optakt til forløbet på naturskolen, forløbet findes på Gyldendals fagportaler.