Gratis

Anden Verdenskrig

Tysker depot i Undallslund Skov

Beskrivelse

Omdrejningspunktet for dagen er dilemmaet omkring brugen af dødstraf.

Aktiviteter

Vi starter dagen med at opridse situationen og stemningen i Danmark i tiden omkring Anden Verdenskrig. I løbet af dagen oplever eleverne at være modstandsfolk, tyske soldater og jernbanesabotører m.fl. Vi arbejder med de etiske dilemmaer omkring brugen af dødsstraf under og efter besættelsestiden.

Vi undersøger de tydelige tegn fra besættelsestiden, der er i Undasllslund. Vi kommer ind på de historiske hændelser i forbindelse med retsopgøret efter krigen, hvor 16 værnemagere blev henrettet i Undallslund Plantage.

Forberedelse

Som forberedelse til dagen har I arbejdet med temaet Anden Verdenskrig, og I har haft en lokalthistorisk vinkel på besættelsestiden. Snak gerne på forhånd med eleverne om, hvad et dilemma er.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med de problemstillinger, vi har rejst i løbet af dagen eller undersøge de lokale historiske begivenheder omkring Anden Verdenskrig nærmere.

Bevægelse: Forvent en dag med høj bevægelse, vi går ca. 5 km.

Stikord: Samarbejde, dødstraf, besættelsestiden

Formål

Eleverne får viden om, hvordan dilemmaerne fra Anden Verdenskrig i Danmark.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie - Arbejdet kan rette sig mod færdigheds- og vidensmålene "Det lokale, regionale og globale" og "Historisk bevisthed"
Samfundsfag - Der kan tages afsæt i kompetenceområdet "Sociale og Kulturelle forhold"

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undallsvej 1
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 017" i Share It.
Søg fra alle institutioner.