Gratis

Vandhulstur

Beskrivelse

Alle børn drages mod vand. Mange dyr tiltrækkes også af vand, for vand er livsvigtig for stort set alle levende organismer. Under overfladen er der en "hemmelig" verden. Her myldrer det med smådyr i næsten ethvert vandhul. Dyrene er nemme at fange og iagttage på nært hold.

Måske har I et vandhul, en sø eller en å nær institutionen. Vi tager gerne med ud og undersøger livet under overfladen sammen med jer, så både børn og voksne bliver fortrolige med den nære natur. Er der ikke vand i nærheden kender vi gode steder, f.eks i Undallslund eller ved Hald.

Ønsker I at have et midlertidigt vandhulsakvarium i institutionen, hjælper vi gerne med at bygge det op og vejlede om pasning.

Aktiviteter

Med net, akvarier og plastbakker ser vi nærmere på, hvad der gemmer sig under vandoverfladen. Vi bliver klogere på, hvor dyrene er, ved at fiske forskellige steder, fx mellem sivene eller i det åbne vand. Vi ser på forskelligheder på det, vi fanger, og prøver at finde ud af, hvad det er. Vi ser på tilpasninger. Hvorfor ser den sådan ud? Hvordan trækker den vejret? Hvordan ser den ud som voksen? Kan vi efterligne dens levevis med krop og bevægelse?

Forberedelse

Læs om vandhullet fx bogen ”Små dyr i sø og å”.
Gør et vandhulsakvarie klar i institutionen til dagens fangst. Dette gøres ved at fylde akvariet halvt med almindeligt postevand et par dage før turen. Kom evt lidt sten, grus eller sand i bunden.
Syng ”Bim bam busse” (om foråret), ”En lille frø i mosen sad” eller andre gode sange om vanddyr.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter turen kan I printe tavlen med vanddyr ud, farve dyrene og snakke om, hvad I fangede. Brug Krible Krable smådyrsark: https://kriblekrable.dk/wp-content/uploads/2019/12/kriblekrable-smaadyrs...

Det er oplagt at lave et vandhulsakvarium sammen med naturvejlederen. Her vil børnene kunne nærstudere de dyr, de fangede. Efter et stykke tid kan dyrene sættes tilbage i vandhullet.

Formål

At børnene får viden om livet under vandets overflade og får erfaring med at undersøge naturen.
At børn og voksne bliver fortrolige med den nære natur.

Eksempler fra læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling - Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer.

Kommunikation og sprog - Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

Krop, sanser og bevægelse - Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Natur, udeliv og science  Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

 

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kaptajn Undalls Vej 1
8800 Viborg

Naturskolen i Undallslund, ved Hald eller ved et vandhul i nærheden af jeres institution.