Gratis

Skovmusik

Beskrivelse

Skoven er fyldt med lyde det meste af året. Men her kan også være helt stille og tyst.

Aktiviteter

På denne dag fokuserer vi først på skovens naturlige lyde og dens ro. Herefter finder vi materialer til at lave primitive naturinstrumenter af. Vi fælder nogle træer og laver rytmestokke ud af dem. Vi prøver at lave et helt skov-stomp-orkester.

Forberedelse

Lær nogle rim og remser. Slå taktslag med hænderne, når I siger dem. Snak om skoven og dens lyde. Hvem bor i skoven? Hvad siger de? Laver træerne også lyde?

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Arbejd videre med sammenspillet. Prøv fx at sætte rytme på kendte børneremser: Ane lagde anemoner - Endte Bendte fedteklente - Stjerne, stjerne, snotkaserne - Andersine, Andersand eller andre. Lav selv stompinstrumenter af grydelåg, plastspande, kosteskafter, flasker mm.

Formål

At børnene sanser skovens lyde, men også mærker dens ro.
At børnene får erfaring med, at de selv kan lave primitive instrumenter ud af naturmaterialer.
At børnene lærer om rytmer, træ og sammenspil.

Ekspempler fra den pædagogiske læreplan
Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Kultur, æstetik og fællesskab - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Kun i Undallslund.