Gratis

Naturmatematik

Beskrivelse

Der er masser af matematik i naturen. Vi saver og fælder os klogere på de matematiske begreber.

Aktiviteter

Aktiviteten begynder på træstammen ved Naturskolen. Her synger vi "En kort - en lang" i en særlig Naturskole-version. Er det efterår leger vi muse-forråds-gemmeleg i skovbrynet. Herefter går vi ned gennem skoven til birkestykket, hvor vi fælder små birketræer to og to. Ud af stammerne saver vi stave i længden "fra storetå til næsetip". Stavene bringes tilbage til Naturskolen, hvor vi bruger dem til at danne geometriske figurer (trekant, firkant, osv.), og til at synliggøre begreberne ”større end”, ”mindre end”, lang / kort, tyk / tynd,  ”flere end”, ”færre end” mm. Versene i sangen "En kort - en lang" gentages flere gange og binder hele forløbet sammen.

Børnene får selvfølgelig deres helt personlige målestav med hjem.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse.

Forberedelse

Inden besøget kan I snakke om tallene, mængder og figurer. Synge ”En kort en lang”.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme i institutionen kan I lave en stav på præcis 1 m. Lad børnene måle børnehuset med meterstaven. I kan også finde "den smukkeste meter", "den vådeste meter", "den hyggeligste meter" osv.

Formål

Formålet med aktiviteten er at give børnene fornemmelse af størrelser, tal, mængder og figurer ved hjælp af naturens materialer og ved at bruge hele kroppen.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg
Inspirationsmateriale