Gratis

Mus

Beskrivelse

Skoven i Undallslund er fyldt med mus! Rødmus, halsbåndsmus, spidsmus m.fl. Vi har selvfølgelig også vores egne husmus på Naturskolen.

Aktiviteter

Musene i skoven er vi ikke altid heldige at møde, men husmusene på Naturskolen giver børnene mulighed for at komme helt tæt på de fascinerende små pattedyr. Alle børn ved, hvad en mus er, men de færreste har været i nærkontakt med en mus og set den ordne sine knurhår eller klø sig på ryggen med bagbenet. Vi starter derfor ved terrariet, hvor vi giver musene mad, og iagttager deres udseende og adfærd.

Herefter går vi på opdagelse efter mus og spor efter mus. Vi synger og leger lege om musene og deres fjender og deres liv i skoven.

Tilbage ved Naturskolen er der mulighed for at se til husmusene igen og spise madpakker.

Bevægelse: Forvent en dag med høj bevægelse.

Forberedelse

Inden I kommer på Naturskolen, bør I have snakket om mus og sunget ”Se den lille kattekilling”, ”Hundred mus med haler på” og andre sange om mus.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter besøget vil det være oplagt at gå på opdagelse efter musespor på legepladsen eller i den nære natur.

Måske I har fået lyst til at have mus i børnehaven? Vi låner gerne vores mus ud i kortere eller længere perioder. Bare kontakt os.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at børnene får kendskab til musene og deres levevis gennem sanseoplevelser og bevægelseslege. Det er især læreplanstemaerne Natur, udeliv og science og Krop, sanser og bevægelse, der kommer i spil.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Kun på Naturskolen i Undallslund.