Gratis

Krible krable

Beskrivelse

Fordybelse i smådyrenes verden.

Aktiviteter

Vi mødes et aftalt sted og går på opdagelse efter nogle af de insekter og andre smådyr, som findes overalt omkring os. Vi prøver at fange nogle af dem og undersøge dem nærmere. Gennem leg og imitation fordyber vi os i dyrene. Det kan være, hvordan de bevæger sig, hvordan de passer på ikke at blive ædt, hvordan de passer deres unger, eller hvordan de finder mad.

Vi tager udgangspunkt i de dyr, børnene finder på lokaliteten. Aktiviteten er inddelt i flere runder, hvor vi afprøver forskellige fangstmetoder, undervejs ser vi på fangsten, snakker om udseende, levevis og levesteder. Gennem imitation og leg opnår børnene forståelse af de små dyrs særpræg og tilpasning.

Vi kan også lave en såkaldt bioblitz, hvor vi undersøger forskelle og ligheder på så mange smådyr vi kan finde i et begrænset område i et begrænset tidsrum (nyt materiale udkommer april 2021).

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse.

Forberedelse

Find selv smådyr på legepladsen / i haven / i den nære natur. Syng Povl Kjøllers ”Krible Krable sang”. Læs evt. i bogen ”De små dyrs verden” af Jacob Sunesen. Gem bøtter, rødbedeglas e.lign. Køb evt. bagekartofler. Snak med børnene om håndtering af smådyr og respekt for de levende væsener.
Naturvejlederen kontakter jer nogle dage inden aktiviteten og aftaler indholdet af dagen nærmere.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Fang selv dyr på jeres sted. Opsæt fælder for nataktive dyr. Tal sammen om det vi har lært. Benyt ordene vi har brugt fx camouflage, tilpasning, fødekæder. Tegn eksempler på insekter, spindlere, skolopendre osv.

I kan efterfølgende selv lave bioblitz på jeres legeplads eller i jeres nære natur. 

Formål

Denne aktivitet tager udgangspunkt i lærerplanstemaet Natur, udeliv og science, men vi berører også andre aaspekter i læreplanen. Forløbet har til formål at understøtte og stimulere børnenes naturlige interesse for smådyrene omkring dem. Børnene bliver fortrolige med insekter og andre små dyr. Børnene lærer at kende forskel på, og katagorisere, insekter, spindlere, tusindben, skolopendre mm.

Gennem sidemandsoplæring lærer børn og pædagogisk personale, hvordan I nemt kan fange eller tiltrække smådyr på jeres legeplads.

Vi fordyber os i smådyrenes verden. Gennem udvalgte bevægelseslege lærer børnene om smådyrenes liv og adfærd. De voksne får idéer til, hvordan de kan understøtte børnenes naturlige nysgerrighed for fx mariehøns, myrer, humlebier, hvepse, regnorme eller snegle.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Naturskolen i Undallslund, i jeres nærområde eller på jeres legeplads.  

Inspirationsmateriale