Insekthoteller

Beskrivelse

Det er blevet moderne at have et insekthotel i haven eller på legepladsen. Ideen er god og med de rigtige materialer, mellemrum og hulstørrelser, og med den rigtige placering, kan der ret simpelt laves redepladser til vilde bier og gemmesteder til mariehøns og bænkebidere m.m. Med dette forløb, får I besøg af en naturvejleder, som kan inspirere og hjælpe jer med at bygge insekthoteller og skabe levesteder for dyr på jeres legeplads, så I efterfølgende kan følge dyrene og blive klogere på deres levevis.

Aktiviteter

Sammen bygger vi insekthoteller, der vil kunne være levesteder for insekter på jeres legeplads. Vi finder et godt sted til dem og får dem sat op.

Forberedelse

I kan med fordel undersøge insektlivet på jeres legeplads inden aktiviteten. Hvor er der flest flyvende insekter? Hvor er der flest kravlende insekter og andre smådyr? Snak med børnene om hvorfor det mon er lige netop dér, at dyrene opholder sig.
Inden besøget aftaler I med naturvejlederen, hvilke materialer I skal skaffe til dagen, det kan f.eks. være bambus, hyldegrene, tagrør, træ, træpaller. Naturvejlederen medbringer værktøj.

Efterbehandling

Følg livet ved jeres insekthoteller. Tag billeder af de forskellige besøgende.

Formål

At børnene og de voksne får viden om udvalgte insekthotel-beboere.
At børnene og de voksne skaber levesteder, der tiltrækker insekter og andre smådyr. 
At børnene og de voksne opnår kendskab til brugbart materiale til insekthoteller, samt kendskab til den bedste placering af insekthotellet ud fra insekternes behov.

Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Aktiviteten kan foregå på jeres legeplads, i jeres nære natur eller i Undallslund.