Gratis

Grimms eventyr i skoven

Beskrivelse

Gennem dramatiseret og inddragende fortælling møder vi trolde, hekse, åmænd, vanskelige prøvelser og ”happy endings” i Undallslund skov. Vi tager udgangspunkt i Grimms historier og andre gode danske og udenlandske folkeeventyr.

Aktiviteter

Vi løber, sanser og gennemgår prøvelser sammen med personerne i udvalgte eventyr. Skovens og Naturskolens dyr er med i historierne, som fører os rundt i området. Dyrene, træerne, myretuerne, mosset og skovsøen gør, sammen med inddragelsen af børnene, eventyrene meget nærværende og konkrete. Lad eventuelt eventyremnet være en del af et dagsbesøg på Naturskolen i den varierede Undallslund skov.

Bevægelse: Aktiviteten rummer en høj grad af bevægelse.

Forberedelse

Før besøget anbefaler vi, at I læser en række eventyr for børnene. På dagen kan vi f.eks. komme ind på:
Ulven og de syv gedekid
Hans og Grethe
Rødhætte og ulven
Bidronningen
Hans og bønne stagen
Kat og mus i bofællesskab
Kyllerylle
Er der et særligt Grimms eventyr eller en anden fantastisk fortælling, I ønsker særligt fokus på er I velkomne til at kontakte naturvejlederen inden, bare I gør det i god tid.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter besøget kan I øve jer i at fortælle historier på et særligt hyggeligt sted i den nære natur eller på legepladsen. Prøv at inddrage rekvisitter og naturmaterialer i jeres fortælling.

Formål

At børnene, med naturen som stemningsfuld kulisse, stifter bekendtskab med folkeeventyrenes magiske univers.
At det pædagogiske personale og børnene inspireres til at bruge uderummet som fortællerum, og inkludere bevægelse, omgivelser og sted som en del af det at fortælle en god historie. Det er hyggeligt at få et eventyr læst højt i en blød sofa, men der er mulighed for en meget mere intens oplevelse, hvis historien fortælles med høj puls under susende træer. 

Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Kultur, æstetik og fællesskab - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.  

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Kun på Naturskolen i Undallslund.