Gratis

Geder

Beskrivelse

På engen i Undallslund går Naturskolens geder. De er på arbejde og udfører naturpleje. Men de har også en anden rolle i Undallslund: de er gode modeller, når vi skal lære om pattedyr, husdyr, pels, planteædere og gamle folkeeventyr. Alt det kan du få meget mere viden om sammen med en naturvejleder på Naturskolen.

Aktiviteter

Hvad er geden for et dyr? Hvad mon de spiser? Hvordan spiser de? Hvorfor har de horn? Kan man kende forskel på hun og han? Hvorfor har de pels? Alle disse spørgsmål hjælper vi hinanden med at få svar på, mens vi står midt i gedeflokken og rører, ser, hører og lugter. Vi ser efter, om vi kan kende forskel på de enkelte geder i flokken, hvilket er en god øvelse i at iagttage og se detaljer.

Er det vinter fodrer vi gederne med piller og hø. Er det sommer, ser vi dem spise på engen. Herefter leger vi De Tre Bukke Bruse på Bukke Bruse-broen og stangeleg i græsset på engen. Vi smager på gedeost og hører eventyret om Ulven og de syv gedekid i halmen i gedehuset.

Hvis vi har geder udstationeret i overkommelig gåafstand et andet sted i Undallslund skov kan dagen også indeholde et besøg hos dem. Her kan vi med egne øjne se deres påvirkning af skoven, og vi kan hjælpe dem med at skabe at lys til skovbunden ved at fælde opvækst af f.eks. birk.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse.

Forberedelse

Inden besøget kan I have læst bogen "Geder" af Christina Schwartz. Læs eller fortæl eventyrene "De tre bukke Bruse" og "Ulven og de syv gedekid".

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Byg en Bukke Bruse-bro på legepladsen og leg de tre Bukke Bruse.

Formål

At gøre børnene fortrolige med større husdyr.
At børnene får en begyndende bevidsthed om begreber som planteæder, pels, tilpasning, mm.
At være sammen om pasning.
At børnene drager omsorg for levende dyr.
At børnene oplever geder i et kulturhistorisk perspektiv.

Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Kultur, æstetik og fællesskab - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg
Inspirationsmateriale
Børnebogen "Geder" af Christina Schwartz