Gratis

Fuglekasser

Beskrivelse

De hulrugende fugle, som fx mejser og stære, mangler gamle træer at bygge rede i. Vi hjælper dem med en bolig og gør det samtidig muligt for jer at følge fuglene på nært hold på jeres legeplads.

Aktiviteter

Efter en kort indledning, hvor vi sammen finder grundlæggende kendetegn på fugle, og får sat navn på de mest almindelige fjerede gæster på legepladsen, bygger vi redekasser i træ. Her skal hamres og saves. Naturskolen kommer med værktøj og søm. Træ skal I selv skaffe.
I vil blive kontaktet af naturvejlederen inden dagen.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse.

Forberedelse

En god forberedelse til aktiviteten er, at børn og pædagogisk personale i månederne inden holder øje med fuglene på legepladsen. Sæt eventuelt et foderbræt op uden for vinduerne, hvor børnene spiser. Prøv sammen med børnene at finde ud af hvilke fugle, der besøger foderbrættet. Print billeder ud af de fugle I ser og hæng dem op omkring vinduet, så børnene kan genkende dem.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Efter opsætning af redekasserne kan I registrere hvilke kasser, der bliver beboet. Hvem flytter ind? Følg forældrefuglenes livlige trafik frem og tilbage, når ungerne fodres. Hvornår flytter ungerne ud? I september renses kasserne og sættes op igen.

Formål

At bygge redekasser til fuglene.
At børnene bliver fortrolige med sav og hammer.
At børnene får kendskab til fugle, her specielt de hulrugende fugle og deres yngelpleje.
Her kommer især læreplanstemaerne Natur, udeliv og science, samt Krop, sanser og bevægelse i spil, når vi bygger kasser til fuglene. Det kræver både kendskab til fuglenes behov og til øje-hånd-koordinationen at bygge brugbare redekasser.

Sted

På legepladsen ved jeres institution eller i nærområdet. Bedst er det, at børnene kan følge livet ved redekasserne dagligt.