Gratis

Cykelmyggen Egon

Beskrivelse

Bogen Cykelmyggen Egon af Flemming Quist Møller fyldte 50 år i 2017. Den er blevet en klassiker, som de fleste børn kender. Derfor får I med dette forløb mulighed for at beskæftige jer med dette emne og meget mere sammen med en naturvejleder.

Aktiviteter

Med udgangspunkt i bogens finurlige univers drager vi sammen på cykeltur til et vandhul for at finde myggelarver, snegle, skorpiontæger, igler og mange andre sære væsner. Vi mødes ved børnehuset, varmer op med en myggeleg, og cykler sammen til et vandhul, som I har udpeget. Her undersøger vi livet under vandoverfladen. Vi leger myggestafet og andre bevægelseslege. Vi spiser vores madpakke i nærheden af kålormen og leger cykellege, der skærper børnenes færdigheder på en cykel. Til slut cykler vi tilbage til børnehuset. Undervejs drager vi den gode bog ind i snak og aktiviteter.

Bevægelse: Forvent en dag med et højt niveau af bevægelse.

Forberedelse

Inden besøget skal I have læst Cykelmyggen Egon med børnene. I skal selv finde et vandhul i passende cykelafstand fra institutionen. Cirka en uge før aktiviteten, bliver I kontaktet af naturvejlederen om dette. På dagen er det vigtigt, at alle deltagere har turklare cykler, cykelhjelme og gode ben.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme i institutionen kan I arbejde videre med børnenes cyklefærdigheder og bevægeglæde ved at lege cykellege fra Cyklistforbundet: https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/til-skoler-og-institution...

Det vil også være oplagt, at lave et vandhulsakvarium, så I kan følge myggelarver og andre vanddyr på nært hold over længere tid.

Formål

At børnene stifter bekendtskab med Cykelmyggen Egon.
At børnene lærer myggenes levevis at kende og får indblik i livet under vandoverfladen.
At børnene træner deres cykelfærdigheder og styrker deres bevægelsesglæde.

Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

Natur udeliv og science - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Krop, sanser og bevægelse - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Tilmelding

Du kan booke forløbet nedfor på udvalgte datoer og tidspunkter. Ønsker du at booke forløbet udenfor disse dage, kan du sende en ansøgning via linket herunder.

Tilmelding
Tilmelding