Gratis

Billedkunstkufferter

Beskrivelse

Mangler du idéer til, hvordan du kan arbejde med kunst og kreativitet i din hverdag med de 0-6 årige? Er det de samme ting, du hiver ned fra hylderne hver gang? Og savner du inspiration til at lave flere og nye kreative aktiviteter, der er nemme at gå til?

Så kan du låne en billedkunstkuffert, som gør det enkelt og inspirerende at arbejde selvstændigt med kreative og kunstneriske aktiviteter sammen med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er taget udgangspunkt i, at aktiviteterne tilgodeser arbejdet med de pædagogiske læreplaner (særligt kultur, æstetik og fællesskab). De fleste aktiviteter tager udgangspunkt i det, du som dagplejer/pædagog kender fra din hverdag (fx materialevalg), hvilket gør det enkelt at implementere aktiviteterne i hverdagen. Aktiviteterne kan med fordel udføres udenfor, fx på legepladsen og gerne over to eller flere dage.

Aktiviteter

Der er udviklet i alt 10 kufferter – 5 stk. til 0-3 år (dagpleje og vuggestue) og 5 stk. til 3-6 år (børnehave). Hver kuffert har sit eget tema, som alle indeholder inspiration til tre forskellige aktiviteter. Kufferterne er udført i træ og er inddelt i tre rum med hver sin aktivitet. Kufferterne indeholder ikke materialer.

Indhold

  • Beskrivelse af temaet og aktiviteterne (Find en oversigt over de forskellige kufferters temaer under "Inspirationsmateriale").
  • Beskrivelse af læreplansmål.
  • Fotos.
  • Materialeliste (links til indkøb).
  • Logbog, hvor pædagogen kan notere erfaringer, idéer etc. til inspiration, videndeling og videreudvikling.
Forberedelse

Vær opmærksomme på, at I måske ikke kan tage alle kuffertens ideer i brug den første dag, da nogle ideer måske kræver indkøb af materialer. De fleste ideer er dog udviklet, så man skal bruge almindeligt materiale fra dagligdagen.

Efterbehandling

Benyt de nye metoder, I har lært.

Formål

Kufferterne er tænkt som inspiration til aktiviteter, der giver børnene mulighed for at mærke og sanse sig selv og gruppen på en anden måde, end når de normalt maler eller laver kreative aktiviteter i institutionen. Igennem aktiviteterne bruger børnene kroppen, og bevægelserne er store og frie. Det er processen, der skal sætte sig i børnenes hukommelse. Derfor lægges der op til, at der arbejdes frit uden motiver eller ud fra motiver, der kommer fra barnet selv. Således kan alle børn være med, uden at skulle være andet end dem selv og være med i fordybelsen.

Eksemler fra den pædagogiske læreplan
Kultur, æstegik og fællesskab Det pædagogiske personale må være lydhøre og understøtte børn i, at børnene selv skaber kulturelle udtryk i et læringsmiljø, der inddrager børn i processen, værdsætter fordybelse og konstruktion samt børns egne eksperimenterende udtryk.

Sted

Kufferterne kan lånes på Legeteket. Kontakt Berit Bossen legeteket [at] viborg [dot] dk.

Inspirationsmateriale

Temaoversigt Billedkunstkufferter

Tilmelding