Vi vil gerne have for 1 mio. kr. mere transport

12.10.2018

Og det har vi fået! Det er netop vedtaget, at der til næste år afsættes yderligere 1 million til transport til kommunens børn og unge i skole og dagtilbud.

Arbejdet med KLC-portalen og dermed vores fælles arbejde med åben skole og dagtilbud har stor politisk interesse og prioriteres i så høj grad, at der igen afsættes flere midler til transport. KLC Viborgs transportpulje er en del af budgetforligt 2019, og det er glædeligt, at der fra 2019 kommer 1 mio. kr. ekstra til puljen. Begrundelserne for den øgede bevilling er den store interesse for området, den nye dagtilbudslov med loven om åben dagtilbud, de mange gode forløb på klcviborg.dk, hvor der hele tiden kommer flere og flere.

Transportpuljen dækker udgifter til både offentlig transport (tog og bus) og bestilt transport. Læs mere om transportpuljen.

Det er stadig de samme principper der er gældende – og husk særlig denne:

Brug cyklen og fornuften - så er der råd til, at flere kan komme på tur. Fra 2018 forsøger KLC Viborg at indføre et nærhedsprincip hvilket betyder, at 6. 7. 8. 9. og 10. klasse skal benytte aktiv transport, hvis afstanden til aktiviteten er mindre end 6 km. Cyklistforbundet er behjælpelig med transporten til og fra aktiviteten. Se Pedalkraft Ja tak!