URO*

Præsentation

URO* skaber smukke og magiske eksperimenterende kunst- og kulturworkshop for både dagtilbud og skoler.

Bag URO* står Mejse Eva Damsø Jeppesen og Ditte Lundsgaard Nielsen, som begge har mange års erfaring i arbejdet med og skabelse af børnekultur.

URO* skaber æstetiske undersøgelsesrum, hvori vi iscenesætter en verden, der giver børn mulighed for at undersøge og fordybe sig. Vi udfordrer børnene til at se verden på ny og skaber rum for, at børnene kan skabe og udtrykke sig æstetisk. Vi er tilstede i undersøgelsesrummet, hvor vi inspirerer og guider børnene. URO* lægger stor vægt på processen, hengivelse til materialet, redskaber og teknikker, samt samskabelse mellem børnene. Vi bevæger os mellem elementerne nysgerrighed, fordybelse, leg, narrativitet og kærlighed til materiale og kunsthåndværket. URO* ønsker at skabe en følelse af at være en del af noget større hos børnene. Derfor skabes der oftest et fælles kunstværk som en del af processen, hvor hvert
barn sammen med andre har givet noget af sig selv til værket.

Kontakt
Ditte Lundsgaard Nielsen
26 30 22 21
Mejse Damsø Jeppesen
29 63 44 10

Forløb udbudt af URO*

Dagtilbud

Grundskole