Kultur og Udvikling

Præsentation

Kultur og Udvikliong er en del af Viborg Kommunes forvaltning. Kultur og Udvikling er med til at arrangere forskellige events inden for idræt og kultur i Viborg Kommune. Oftest i samarbejde med andre kulturinstitutioner, det frivillige foreningsliv, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner osv. Vi arbejder for at skabe gode oplevelser med idræt og kultur for børn, unge, voksne og ældre, så der dannes grobund for et aktivt liv.

Forløb udbudt af Kultur og Udvikling

Grundskole