Fårup Overgaard

Præsentation

Fårup Overgaard er et moderne landbrug med malkekvæg, planteavl og biogasanlæg. Vi arbejder hele tiden på at have en produktion, der er rentabel og bærdygtig. Køernes mælk sendes til et nærliggende mejeri, som fremstiller mozzarellaost. Den gylle, som køerne afgiver, forarbejdes på vores biogasanlæg, så methangassen bliver opsamlet i stedet for at forsvinde op i atmosfæren. Samme mejeri aftager methangassen, som de bruger til opvarmning i processen med at fremstille mozzarella af køernes mælk.

Kontakt
Martine og Sjoerd Ydema

Forløb udbudt af Fårup Overgaard