De fem Halder - Viborg Museum

Præsentation

De fem Halder er et besøgssted under Viborg Museum.

De fem Halder består af borgruiner og herregårdsmiljø i et af Danmarks smukkeste naturlandskaber mellem Dollerup bakker og Hald sø.

Området rummer 800 års magthistorie fra middelalderen over reformationen til moderne tid. Et besøg her er en unik mulighed for at opleve historien helt tæt på. Navnet ”De fem Halder” dækker over de fem levn, som kan opleves ved Hald sø: Gammel Hald, Hald slot, Hald Hovedgård, Daas herregård og Valdemars Skanse.

I Haldladens udstilling kan man blive klogere på De fem Halder og samle klassen om det lange bord til faglige dialoger.  

I læringsforløbene kommer man tættere på historien og dykker ned i temaer relateret til De fem Halder.

Temaer som middelalder, reformation, oplysningstid, riddere og borge. 

Pædagogisk profil

De fem Halder ved Viborg Museum ønsker at skabe og drive en historisk skoletjeneste i Viborg Kommune.

Formålet med formidlingen og læringsforløbene i den historiske skoletjeneste er at danne kommunens børn og unge ved at udvikle deres historiske empati og deres indsigt i vores fælles fortid og deres selverkendelse. Vi ønsker at styrke elevernes forestillingsevne, fordi det styrker deres tro på forandring over tid, og fordi det styrker deres forståelse for deres egen indflydelse på udviklingen i verden.

Den historiske skoletjeneste arbejder ud fra skarpe og tydelige principper, som fremmer de demokratiske læringsprocesser og understøtter ambitionen om dannelse og tilværelseslæring. Skoletjenesten arbejder ud fra fire elementer, som bruges der, hvor de hver især står stærkest og er mest egnede. De fire elementer er:

Fortællingen
Talen
Handlingen
Visualiseringen
 

Entré

Det er gratis at besøge udstillingen i Haldladen og gå tur i De fem Halder.

Haldladen åbningstider:

Maj - september: 8.00 - 20.00

Oktober - april: 8.00 - 17.00

Kontakt
Line Vennerstrøm Annesen
Skolekonsulent
29241816
Træffetid Hverdage 8.00 - 16.00, fredage til 13.00
Yderligere information
Bestilling af forløb sker ved at udfylde vedhæftede skabelon og returnere den på vibmus@viborg.dk

Forløb udbudt af De fem Halder - Viborg Museum

Grundskole

CVR
29189846