Pulje til møde med forfattere/illustratorer

02.01.2018

Lav et arrangement, hvor børnene får mulighed for at arbejde med en forfatter eller en illustrator, og søg Statens Kunstfond og støtte.

Førskoleinstitutioner, skoler og gymnasier samt seminarieuddannelser kan søge Kunstfonden om støtte. Statens Kunstfond støtter arrangementer med én forfatter/illustrator med 2.500 kr. og arrangementer med op til 3 forfattere/illustratorer med 2.000 kr. per forfatter/illustrator, forudsat at skolen/institutionen bidrager til honoraret med minimum samme beløb.

Det er ikke svært og tidskrævende at søge støtten - det kræver blot, at du laver en aftale med en forfatter/illustrator og i ansøgningformularen skriver, hvilket værk I skal arbejde med. Men søg i god tid!! Det tager op til 12 uger inden I får svar.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2018