Naturskolen har nye forløb og fleksible rammer

01.06.2017

Naturskolen har en alsidig flok naturvejledere til gratis at tage jeres klasser, børnehave- og dagplejegrupper med ud i naturen.

Vi er nu 6 i flokken, der indeholder en geolog, en biolog, en jordbrugsteknolog, en lærer, en pædagog og en arkæolog. Sidstnævnte er uddannet naturvejleder og middelalderarkæolog og er ved at forberede nye aktiviteter til det nye skoleår for klasserne, på De Fem Halder.

  • Det ene hedder ”Folket på de fem Halder”, hvor klassen møder personer fra forskellige samfundslag på Halds Herregårde gennem tiderne fra 1300 – 1800 tallet.
  • En anden aktivitet hedder ”Hans Tausen og Bispen på Hald”, som er et rollespil for 2. - 3. klasse, der handler om Viborgernes gunst. 
  • Andre nye aktiviteter til næste skoleår er ”Naturpleje” og ”Vikingetogt på Kjællinghøl”.

Undallslund Naturskole er indrettet til de 0-6 årige, og der er fuld gang i den derude. Michael er naturvejleder for rigtigt mange i den varierede Undallslund Skov.

Husk, at vi altid gerne vil samarbejde om jeres ideer, det kan være en ny aktivitet, der udvikles sammen med jer, eller at vi går med ind i jeres emnedage/uger.

Mange forældreråd, børnehave- og dagplejeforældre bruger vores faciliteter i aften og weekendtimerne. Nogle spiser sammen, andre har aktiviteter og overnatter også. Det er ganske gratis og rigtigt godt for sammenholdet.

Se vores lokaliteter og om booking på www.naturskolen.viborg.dk

Vi håber på mange lærerige timer sammen i naturen i det kommende år.

Sommerhilsen fra Naturskolen i Viborg Kommune