Naturen for de ældste klassetrin

10.03.2019

Naturskolen tilbyder aktiviteter for alle klassetrin, og en række tilbud retter sig især mod skolens ældste klasser.

Kom og få blæst i håret på en tur i Dollerup Bakker og få viden om istidens landskabsdannelse. I kan vælge at nørde igennem med en bestemt naturtype efter eget valg eller besøge flere forskellige lokaliteter og sammenligne dyre- og plantelivet der. Måske heden, mosen, skoven, engen eller søen kan friste?

Naturen er også fuld af matematik, vi kan finde Phi, anlægge nye trapper eller regne på afstrømningen fra bækken, og måske vi finder ud af, hvor meget vand der egentlig var i flodbølgen, som skyllede møllen ved Niels Bugges Kro væk i 1948.

Istiden på cykel, Landskaber & naturtyper og Matematik i naturen kan tilpasses lige det emne, I arbejder med i geografi, biolog og matematik.

Har du ønsker til et nyt emne, vi skal tage op og tilbyde på Naturskolen, så hører vi gerne fra dig.