Børneyoga kursus for personale i skoler og institutioner

Beskrivelse

Oplever du og dine kolleger i arbejdet med grupper af børn og unge, at der kan være udfordringer hos den enkelte, som udfordrer fællesskabet og dynamikken, i en grad så det også udfordrer DIN trivsel, dit overskud, din arbejdsglæde og din relation til børnene? Har du/I lyst til at komme i gang med meget lettilgængelige forhåndenværende redskaber til at ændre den dårlige dynamik? 

Mange børn bevæger sig i dag for lidt, helt fra de er små. Det betyder, at de allerede fra starten af livet får udfordringer med deres sanseintegration. Det betyder også, at vi oplever børn med for mange kropslige forstyrrelser. Disse sanseintegrationsforstyrrelser bliver ofte misforstået som ADHD-lignende træk, særlig sensivitet og anden uro, der forstyrrer både barnet selv og dynamikken i børnegruppen og/eller klasserummet. Det er ikke noget, der forsvinder af sig selv, og derfor har børnene brug for de voksnes hjælp.

Yoga i børnehøjde, er ikke en mirakelkur i sig selv, ej heller det eneste rigtige at gøre, MEN fordi der er SÅ mange elementer af yogaen, der ikke kun er anvendelige, men også i høj grad forenelige med det dannelses- og læringsmæssige fundament, som skoler og institutioner arbejder ud fra. Det er gennem yogastillinger, åndedrætsøvelser, meditationer, opmærksomhedsøvelser mindsfulness og afspænding muligt for børn at udvikle og øge de fornødne kompetencer som er forudsætninger for et godt børneliv. Omkring:

  • koncentration og opmærksomhed
  • læring
  • trivsel
  • selvregulering
  • fællesskab
  • og meget andet...

I børneyoga udfordres hele sanseapparatet. Det udvikler barnets evne til at forstå og mærke sig selv. Det bidrager både til den enkeltes trivsel og til børnegruppens dynamik og fællesskab.

Hvad er yoga, og hvordan kan det bruges i institutioner og skole?

Introduktionsoplæg
Oplægget er af en varighed på 2 timer og tager udgangspunkt i teori omkring nervesystemet, sanseintegration mm. I vil blive ledt igennem, teori og filosofi bag yogaen, samt få indblik i erfaringer fra afprøvning i praksis. Det samlede fokus er rettet mod de iboende potentialer, yogaen har for barnet - det lille menneske.

Praksisnær undervisning
Det teoretiske og erfaringsbaserede oplæg er suppleret med åndedrætsteknikker, meditationer, og andre øvelser, som I kommer til at afprøve på egen krop. I tilegner jer viden om forskellige strukturer, elementer og teknikker, så I kan komme i gang på egen institution eller skole.

Efter det teoretiske oplæg bliver I introduceret til en yoga, der forgår på yogamåtterne. Den vil på forhånd være målrettet aldersgruppen og er tænkt som inspiration til, hvordan det kan gribes an for at komme i gang. Til de helt mindste, altså børnehavebørn mellem 5-7 år samt skolebørn (0.-2. årgang), foregår både åndedrætsøvelser, yogastillinger og andre elementer gennem leg og fortælling. Til skolebørnene fra 2. klasse og opefter, er der lidt forskel på indhold. Her tages hensyn til at lave forskellige sekvenser, der kan foregå både i klasserummet og i et lokale med lidt mere plads. Denne del har en varighed af ca. en time.

Hvad får I med hjem?
Ud over viden, praksisøvelser og teori får I udleveret et kompendium, med konkrete eksempler på inddragelse af yoga i din egen undervisning, eller pædagogiske dagligdag. Det kan danne grundlag for at du efterfølgende kan udvikle din egne ideer af de forskellige komponenter.

Inkluderet i kurset er 1 times GRATIS opfølgningsmøde, efter ca. 1-3 måneder (efter aftale med jer), hvor indholdet tilpasses jeres personalegruppes behov for evaluering, sparring og fastholdelse af initiativer.

Det er muligt at købe oplægget alene - uden den sidste del (se beskrivelse og pris under 'børneyoga oplæg')

Det er også muligt at købe oplægget + tre forskelige yogasekvenser målrettet en specifik aldersgruppe. (se beskrivelse og pris under 'børneyoga kursus')

Kontakt
Trine Qvortrup Moltzen
pædagog, børnehaveklasseleder og børneyogalærer
22537144
Træffetid 15-17 på hverdage
Materialer

Hvad får I med hjem. Ud over viden, praksisøvelser og teori får I udleveret et kompendium, med konkrete eksempler på inddragelse af yoga i din egen undervisning, eller pædagogiske dagligdag. Det kan danne grundlag for at du efterfølgende kan udvikle din egne ideer af de forskellige komponenter. Inkluderet i kurset er, 1 times opfølgnings møde, efter ca. 1-3 måneder (efter aftale med Jer). Indholdet tilpasses Jeres personalegruppes behov for evaluering, sparring og fastholdelse af initiativer. Her vælges også en ambassadør i gruppen. Dette øger i den grad muligheden for fastholdelse og udnyttelse af kursets indhold fremadrettet.

Sted

Kurset er beregnet udfra, at jeg kommer til jeres skole/institution.

Tilmelding