Kunstnerduo URO*

Æstetiske undersøgelsesrum

Om URO*

URO* skaber smukke og magiske eksperimenterende kunst- og kulturworkshop for både dagtilbud og skoler.

Bag URO* står Mejse Eva Damsø Jeppesen og Ditte Lundsgaard Nielsen, som begge har mange års erfaring i arbejdet med og skabelse af børnekultur.

URO* skaber æstetiske undersøgelsesrum, hvori vi iscenesætter en verden, der giver børn mulighed for at undersøge og fordybe sig. Vi udfordrer børnene til at se verden på ny og skaber rum for, at børnene kan skabe og udtrykke sig æstetisk. Vi er tilstede i undersøgelsesrummet, hvor vi inspirerer og guider børnene.

Indhold & arbejdsmetode

Vi skræddersyr forløbet efter ønske og i samarbejde med lærere og pædagoger. Hvor lang tid, man ønsker at bruge i et æstetisk undersøgelsesrum med sin klasse eller børnehavegruppe, er individuelt, og rummet vil blive skabt ud fra, hvor lang tid I har. Det kan være alt fra et par timer til én hel dag eller flere dage. I er altså meget velkomne til at kontakte os med en forespørgsel eller ide.

Vi kommer ud til jer på skolerne/institutionerne. Vi skaber rummene enten i klasseværelset, i idrætshallen eller et helt tredje sted.

Vi skaber en verden, en installation, som danner en rammefortælling og stemning, der drager deltagere ind i en legende verden, hvor det er muligt at lege og eksperimentere med farver, former og materialer. Derigennem leger børnene med nye indtryk, egne udtryk og sammen skabes aftryk i små kunstværker.

Vi vægter sanselighed højt. Derfor har selve rummet utrolig stor betydning for formålet. Det iscenesættes for hver gang. Rummet skal inspirere og skabe god stemning for deltagerne. Rummet har en aktiv deltagende funktion, hvor vi bruger gulv, vægge og loft som enten materiale eller redskab. Derudover arbejder vi også med lyd, lys og dufte i rummet.

Se eksempler på forløb under Yderligere information.

Målgruppe
Dagtilbud og 0.-6.kl.

Forløbstype 1, 2 og 3
Honorar og forløbstyper

Kontaktoplysninger
mail@uroundersøger.dk

26302221 // 29634410

Tilbage til Kunstnerbank

Yderligere information