Kunstner Anne-Mette Skovbjerg

Musik

Om mig
Konservatorieuddannet guitarist og musikpædagog. Arbejder med formidling af klassisk musik for børn og unge, bl.a i Trut&Lut, og har gennem 15 år undervist på Kulturskolen i Viborg. Jeg læser professionsbachelor i pædagogik på VIA UC og har mange jern i ilden, da jeg fx også arbejder som yogalærer. Jeg har mange års erfaring i samarbejdsprojekter med skoler og daginstitutioner, er hurtig til at skabe positive relationer til både børn og voksne og har en legende tilgang til det musikæstetiske. Jeg tager altid udgangspunkt i børnegruppens energi og spiller på mange sære og spændende strengeinstrumenter. Hvis der er stemning for det, kan det også være, at vi bygger vores egne instrumenter, som kan rasle (fx rainsticks), trommes på (alt, der er stort og hult) og truttes i (horn-mundstykker på tragtformede ting).

Indhold & arbejdsmetode
Jeg arbejder med improviserede musikfortællinger og tilrettelægger musikalske forløb med udgangspunkt i institutionens ønsker ift. fx læreplanstemaer. Der tages altid udgangspunkt i børnegruppens alder, motivation og lyst til at være medskabende. Børnene får en forståelse af musikken som udtryksform og lærer i forløbet at kende forskel på højt/lavt, hurtigt/langsomt, hård/blød klang mm.

Vi kan eksperimentere med mange forskellige klange på rytmeinstrumenter, trommelege og arbejde med kropslige udtryk i musikalske bevægelseslege. Da børn udtrykker musikken og sproget gennem kroppen, bruger vi altid hele rummet, så det at synge roligt i rundkreds også bliver sat op mod mere vilde tromme- og bevægelseslege. Jeg tilbyder forløb, hvor jeg går foran og ved siden af børnene i musikaktiviteterne.

Hvis der er interesse for det, tilbyder jeg også forløb i børnemusik, hvor vi har fokus på de voksnes færdigheder. At spille, lege og synge sammen med børn er noget, alle kan lære, så find modet og dit indre legebarn frem. Du får et idékatalog til progression og udvikling af musik og lege ud fra dit niveau samt redskaber til selv at kunne arbejde videre efter forløbet.

Målgruppe
Dagtilbud

Forløbstype 1 og 2
Honorar og forløbstyper

Kontaktoplysninger
annemetteskovbjerg [at] gmail [dot] com
23 98 98 80
www.trutoglut.dk

Tilbage til Kunstnerbank