Invitation til Forårsbazar 9. maj

26.02.2019

KLC Viborg inviterer nu alle lærere og pædagoger til åben skole og dagtilbuds Forårsbazar. Bazaren er en tilbagevendende begivenhed, som henvender sig til lærere og pædagoger, der ønsker at få inspiration til nye årsplaner og opdage de mange forløb uden for skolen og daginstitutionen.

Lærere og pædagoger kan møde en række udbydere fra klcviborg.dk og høre om deres forløb og aktiviteter i 2019/2020. Der er afsat tid til at netværke, aftale besøg og blive klogere på hinanden. Parallelt med bazaren vil der være forskellige oplæg, som kan give inspiration til arbejdet med åben skole og dagtilbud.

Det er muligt at deltage i tidsrummet 14.00 - 17.00.

Tilmelding foregår via link, som kan findes i vedhæftede invitation under "Yderligere information".

Oplæg

Derfor Åben Skole

Ane Riis Svendsen, Pædagogisk udviklingskoordinator i Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer samt Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet.

Et oplæg om læringspotentialerne i Den åbne skole: Hvad kan eleverne lære? Hvordan kan de lære? Og hvordan kan du som lærer bruge de eksterne læringsmiljøer i din hverdag?

Der vil i oplægget blive knyttet an til specifikke eksempler fra Eksterne Læringsmiljøer.

Få fagsprog med på turen

Mette-Maria Rydén, Læringskonsulent i B&U, Viborg Kommune og forfatter til flere artikler om Sneglehusmodellen

Oplægget præsenterer Sneglehusmodellen, der bruges til arbejdet med fagsprog som en integreret del af oplevelsen og læringen uden for klasseværelset. Der vil være to oplæg til hhv. 0-.3. klasse og 4.-7. klasse med eksempler ud fra eksisterende KLC-forløb til klassetrinnene.

Pædagogiske mellemrum i det åbne dagtilbud – værdier og udfordringer ved at begive sig uden for daginstitutionens fysiske rammer

Lene Hansen, Pædagogisk leder, Gellerup/Brabrand, Aarhus + Tanja Phaff Louring, Projekleder Kulturprinsen (tidligere lektor på VIAUC)

Oplægget præsenterer, hvilke udfordringer og kvaliteter der er i at gå ud i verden sammen med børnene. Det handler om æstetiske læreprocesser, den styrkede læreplan, mellemrum i pædagogens hverdag og forventningsafstemning mellem eksterne partnere. Oplægget veksler mellem teori og praksiserfaring.

Yderligere information
Invitation til Forårsbazar 2019