Gratis

VM i Totalhåndbold

Beskrivelse

VM i Totalhåndbold er en måde at lave samskabelse mellem de lokale idrætsforeninger og kommunens skoler - det er sunde fællesskaber i praksis. Her får eleverne mulighed for at styrke sammenholdet og skabe nye relationer, barrierer bliver nedbrudt og venskaber opstår. Det er her de er sammen om noget større.

Aktivitet
Hver enkelt skole må stille med lige så mange hold, det er muligt på de respektive årgange.
Holdene blandes på tværs af årgang og køn.
To hold af 4-7 spillere spiller mod hinanden i en kamp med simple regler, hvor bolden, bevægelsen og den gode oplevelse er i centrum.

Forberedelse
Din lokale håndboldklub eller en anden repræsentant fra VM i Totalhåndbold vil tage kontakt til jeres skole for at være behjælpelig med at skyde forløbet i gang på lige netop jeres skole. Det er muligt at øve hjemme på skolen, og jeres kontaktperson kan være behjælpelig med gode øvelser mm.
Se reglerne i vedhæftet materiale

Efterbehandling
VM dagen kan evt. efterbehandles med en dialog om idrætten i samfundet, hvor eleven beskriver lokalområdets idrætsmuligheder. Eller oplevelsen kan bearbejdes ud fra et sundheds- og trivselsperspektiv jf. Fælles Mål i idræt.

Formål

VM i Totalhåndbold er et undervisningsforløb og en stor stævnedag for kommunens mellemtrinsklasser med det overordnede mål at give nye muligheder for motion, få udbredt kendskabet til håndbold og få skabt nye fællesskaber på tværs af skoler og de lokale idrætsforeninger.

Der arbejdes med kompetenceområder for faget idræt:
Alsidig idrætudøvelse - med fokus på boldbasis og boldspil
Idrætskultur og relationer - eleven deltager aktivt i idrættens kultur og fællesskaber

Sted
Tingvej
8800 Viborg
Viborg Stadion Hal
Undervisningsmateriale
Reglerne for Totalhåndbold i Viborg