Gratis

Vildere Viborg - book en art for en dag

Beskrivelse

Kender du Vildere Viborg? Projektet arbejder for at gøre Viborg Kommune vildere? Book en dag med en af projektets udvalgte fokusarter.

Aktiviteter

Bæklampret, maj. Forløb af 3-4 timers varighed for 5-6. klassetrin. Ved Naturskolen på Hald

Agerhumle, april-maj. Forløb af 3-4 timers varighed for 4-6. klassetrin. 

Okkergul pletving, juni. Forløb af 3-4 timers varighed for 4-6. klassetrin. 

Grønspætten, hele året. Forløb af 3-4 timers varighed for 2-3. klassetrin.

Djævelsbid, august. Forløb af 3-4 timers varighed for 2.-3. klassetrin på Klostermarken øst for Viborg.

Vil I blive klogere på bier, blomster og bestøvning? Hvordan arbejder blomster og bier sammen? Hvad er godt og skidt for blomster og hvordan gør vi vores omgivelser mere vilde og bedre for både blomster, bier og andre insekter og dyr? Book en dag med djævelsbid, leg med og find svarene.

Eg, god i august, men mulig det meste af året. Forløb af 3-4 timers varighed for 2.-3. klassetrin på Klostermarken øst for Viborg.

Egen er et superheltetræ! Og hvorfor nu det? Hvad skal vi med gamle træer og hvorfor er det vigtigt med skov? Bliv klogere på naturtypen skov, lær flere spændende træer at kende og mød nedbryderne! Kom med en tur i skoven og leg og oplev skoven helt tæt på.

Damflagermus, april - oktober. Aftentur på ca. 2 timer kl. 19-21 - klassetur/lejrskole, forældrearrangement gerne med søskende. På en af Naturskolens lokaliteter eller Daugbjerg Kalkgruber (éntre 50-90 kr.).

I forbindelse med projektet Vildere Viborg, har vi i Viborg Kommune særligt fokus på syv udvalgte arter: bæklampret, damflagermus, agerhumle, eg, okkergul pletvinge, grønspætte og djævelsbid.

Forberedelse

Læs om projektet Vildere Kommune og orienter jer på hjemmesiden for Vildere Viborg.

Efterbehandling

Opstod der spørgsmål på dagen for jeres besøg, prøv selv at finde svarende eller arbejd videre med nye begreber I hørte om under besøget på Naturskolen. 

Formål

At give et indgående kendskab til en af de syv udvalgte fokusarter for Viborg Kommune i projektet Vildere Viborg.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Der arbejdes medkompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser.

Biologi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, mend fokus på økosystemer og arter, hvor eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling.
 

Sted

Du vil blive kontaktet af en naturvejelder inden dagen mht. tid og sted.