Gratis

Velkommen til Projekt Edison

Beskrivelse

Projekt Edison er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Midtbyens Gymnasium, og er landsdækkende, lærerig og sjov opfinderkonkurrence, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsproces. 6. og 7. klasserne i Viborg Kommune kan fra d. 14. juni tilmelde sig Projekt Edison 2018

Aktivitet
Eleverne skal arbejde under et bredt nationalt tema. Dette års tema er Grøn omstilling. Det udviklede materiale sætter fokus på affald/ressource, energi og klima. Selve forløbet på egen skole kan afvikles som én sammenhængende temauge, eller som et forIøb i udvalgte fag. I løbet af efteråret skal eleverne arbejde med produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedsføring som forberedelse til lokalmesserne, hvor det kulminerer så eleverne får mulighed for at fremlægge og pitche deres innovative og nytænkende ideer, samt at få bedømmelser, god råd og vejledning fra dommerne.

Ved lokalfinalen d. 30/10 2018 findes finalisterne til den nationale finale for Projekt Edison i november, hvor eleverne skal fremvise deres endelige produkt for undervisere, dommere og interesserede forældre. For yderligere at vække de unges interesse for iværksætteri, vil eleverne møde nogle af Viborg Handelsgymnasiums unge iværksættere, som vil deltage aktivt på messen.

Kontaktperson 
Marianne Øster (se oplysninger under Tilmelding)

Forberedelse
Som forberedelse til konkurrencen, har du som lærer mulighed for at deltage i en lærercamp d. 22/8. Campen er tænkt som hjælp, inspiration og en 'kickstart' til Projekt Edison og til entreprenørskabs-undervisning. Mere information og tilmelding til Lærercamp her.

Efterbehandling
Finalisterne deltager i en national finale i Fredericia i november. Afvikles som en del af Danish Entrepredeurship Award.

Formål

Formålet med Edison er at give eleverne mulighed for at deltage i en innovativ læringsproces, og muligvis vække en interesse for enterprenørskab og iværksætterri.

Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde.

I Edison får både lærere og elever nye kompetencer i at arbejde med innovation og produktudvikling, idet tilbuddet indeholder både lærercamp, forløb og finale for eleverne.

Sted
Vinkelvej 20
8800 Viborg

Forberedelse på skolen. Lokalfinalen afholdes på Mercantec og den nationale finale i Fredericia.

Undervisningsmateriale
Link til mere information om Velkommen til Projekt Edison.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
28.09.2018