Gratis

Ulbjerg Klint

Beskrivelse

Klinten som landskabstype. Sæt dit fokus og få hjælp til at udforske klinten med Naturskolens vejleder.

Aktiviteter

En tur til klinten kan indeholde mange elementer:

Fuglene ved kysten
Opskyl på stranden
Sten og geologi
Kortlæsning
Botanik
     ... og meget andet.

For elever i indskolingen/mellemtrin har vi fokus på oplevelsen og udforskningen af stranden og klinten. Vi kan arbejde fagligt med et eller flere af ovenstående emner.

For elever i udskolingen kan vi gå i dybden med områdets geologi og landskabs- og naturtyper i området. Vi kan arbejde med et eller flere af ovenstående emner.

Forberedelse

Orienter jer på et kort hvor I skal hen. En generel snak om landskabstyper vil være en fordel forud for besøget.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Fjord, sten, klint

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med emner eller begreber fra dagen.

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med klinten som landskabstype, samt grundlæggende artskendskab til bl.a. dyr, sten og planter som findes ved stranden.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi Der kan arbejdes med kompetenceområdet perspektivering, hvor eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden. Eller kompetenceområdet modellering, hvor eleven kan på enkle kort udpege plantebælter og klimazoner, herunder på digitale kort.
Geografi Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmålet Naturgrundlag og levevilkår, fx. hvor eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse.
Biologi Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse inden for det valgte fokus. Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

Sted
Ulbjerg Klint
Tolstrupvej 8
8832 Skals

Ulbjerg Klint. P-pladsen for enden af Tolstrupvej eller p-pladsen for enden af Sundstrupvej.