Gratis

Udeliv

Beskrivelse

I dette forløb prøver eleverne kræfter med grundlæggende udelivsfærdigheder. De lærer, hvordan de kan klare sig i naturen. Kom og få tips og triks til udeliv. I er selv med til at sammensætte programmet. Forløbet kan suppleres med en overnatning i naturen.

Aktiviteter

Dagen kan fx indeholde elementer af:

 • Sikkerhed og færdsel i naturen
 • Redskabshåndtering
 • Førstehjælp
 • Orientering og navigation (kort og kompas)
 • Vild mad og madlavning i det fri over bål eller trangia

Ved overnatning bygger vi bivuak og/eller sætter telte op, kortlæsning og orienteringsløb, snakker om pakning af rygsæk, og hvordan man holder sig varm om natten.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Friluftsliv, bål, orientering

Forberedelse

Inden besøget er det en fordel, hvis I tager en:

 • Snak om påklædning, så eleverne selv tager ansvar for deres påklædning til turen
 • Snak om love og regler i naturen
 • Snak om sikkerhed ved udeaktiviteter

Aftal evt. med naturvejlederen, at eleverne i hold opfinder "hold sig varme" aktiviteter, der kan bruges på turen.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter besøget kan I fx arbejde videre med temaer og begreber fra dagen:

 • ved at lave jeres eget O-løb.
 • ved at lade grupper af elever på skift planlægge det praktiske, næste gang I skal have undervisning ude.
 • ved at planlægge en klassetur, hvor I overnatter i det fri.

Formål

Det er et kursus både for elever og deres lærere. Gruppen skal rustes til at klare udeundervisningssituationer i al slags vejr, så de er varme, tørre og mætte og ved, hvordan man skal opføre sig.

Eksempler fra Fælles Mål
Idræt - Der kan arbejdes med kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse med fokus på natur og udeliv. Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier. Eller eleven kan planlægge enkle friluftsaktiviteter.

Madkundskab - Der kan arbejdes med kompetenceområdet madlavning. Evt. med særligt fokus på madens æstetik, hvor eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser.

Natur/teknologi - Der kan arbejdes med færdigheds- og videndsmål under overskriften naturen lokale og globalt. Hvor eleven fx. har viden om signaturer på kort.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Alle steder, hvor der er buske og træer og bålsted.