Gratis

Tyske Autos

Beskrivelse

Tysk bilindustri er et af verdens største industrier inden for bilbranchen. Tysk er derfor et betydningsfuldt fag, når du er bil-interesseret. Vi har derfor sammenkoblet tyskundervisningen med mekanik og biler. Forløbet kan tilføje tyskundervisningen en meningsfuldhed for de elever, der er særligt interesserede for biler, men også for de elever, der vil opleve en anderledes tilgang til tyskundervisningen. 

Eleverne får øjnene op for, hvor vigtig og betydningsfuld tyskundervisningen rent faktisk er i samspil med, at eleverne får rig mulighed for at prøve kræfter med det automekaniske erhverv og dets uddannelsesmuligheder.

I samarbejde med Mercantec, Sølvsten, Hessel og Jørgen Laursen i Viborg får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med det tyske sprog og dets anvendelse i et praktisknært forløb. Eleverne vil i denne sammenhæng have større muligheder for at gøre sproget aktivt og samtidig få dybere viden indenfor blandt andet den tyske bilindustri og struktur.

Aktiviteter

Aktiviteten foregår på Mercantec, hvor I dykker ned i en bil for at tjekke fejl og mangler, imens vi taler tysk.

Dagens program består af: 

  • Sikkerhedsteori
  • Opaver på tysk sammen med en tysktalende mekaniker
  • Undervisning i autoværkstedet
  • Opsamling
Forberedelse

For at skabe indblik i den tyske bilindustri og for at erhverve sig et ordforråd indenfor området, arbejder eleverne med et medfølgende kompendie (se under materialer).

Via videoer omkring Tysklands bilindustri og tysk kultur på Deutschlandlabor, har eleverne adgang til online opgaver, som får eleverne til at tage stilling til det sete.

Via indlagte bevægelsesopgaver i timerne, Kahoot og Quizlet gør vi sproget mere aktivt og spændende og dermed vil de fleste eleverne være bedre rustet til det praktiske forløb på Mercantec. 

Efterbehandling

Efter besøget hos Mercantec er det oplagt at besøge en af de lokalte autoforhandlere, der sælger tyske biler - måske har de en tysktalende mekaniker hos fx Sølvsten, Hessel, Jørgen Laursen i Viborg eller en tysktalende salgsafdeling?

Formål

Undervisningen skal give mulighed for både at lytte til tysk, tale sammen på tysk og for at bruge sproget aktivt i præsentationer. Her kan eleverne fortælle om små og store emner. At kommunikere mundtligt kræver også sprogligt fokus på eksempelvis udtale og opbygning af sætninger.

Eksemper fra Fælles Mål

Tysk - Der arbejdes med kompetenceområdet "mundtlig kommunikation", hvor eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståelsegt og sammenhængende sprog. Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet "kultur og samfund", med særligt fokus på kulturmøder.

Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet "arbejdsliv", hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Kompendie med formål og tekster

Forløbsbeskrivelse  - Elever

Forskellige web-adresser til forløbet

Hjælp til oversættelse af hjælpeskemaer . QR koder

Tysk krydsord

Servicelister på dansk og tysk til eftersyn af biler

Tjekskemaer på tyske biler