Gratis

Tyske Autos

Beskrivelse

I dette forløb i sammenspil med Mercantek og Sølvsten stifter eleverne bekendtskab med det tyske sprog og dets anvendelse i et praktisk forløb. Eleverne vil i denne sammenhæng have større muligheder for at gøre sproget aktivt og samtidig få dybere viden indenfor blandt andet den tyske bilindustri og struktur. Tilmed prøver eleverne kræfter med det automekaniske erhverv som derved kan åbne døre/øjne for andre uddannelsesmuligheder.

Aktiviteter

Et besøg hos Mercantec - autolinjen, hvor I dykker ned i en bil for at tjekke fejl og mangler, mens vi taler tysk.
Dagesn program:

Forberedelse

For at skabe indblik i den tyske bilindustri og for at erhverve sig et ordforråd indenfor området, arbejder eleverne med et medfølgende kompendie. (se under materialer)

Via videoer omkring Tysklands bilindustri og tysk kultur på Deutschlandlabor har eleverne adgang til online opgaver, som får eleverne til at tage stilling til det sete. Via indlagte bevægelsesopgaver i timerne, Kahoot og Quizlet gør vi sproget mere aktivt og spændende og dermed vil de fleste eleverne være bedre rustet til det praktiske forløb på Mercantec. 

Efterbehandling

efter besøget hos Mercantec, er bilforhandleren Sølvsten i Viborg, klar til at tage i mod jeg. Læse om forløbet, samt kontakt for booking her. I får en rundvisning og skal interviewe 2 tysktalende ansatte på stedet. 

Formål

Undervisningen skal give mulighed for både at lytte til tysk, tale sammen på tysk og for at bruge sproget aktivt i præsentationer. Her kan eleverne fortælle om små og store emner. At kommunikere mundtligt kræver også sprogligt fokus på eksempelvis udtale og opbygning af sætninger.

Ekspempler fra Fælles Mål
Tysk -  Der arbejdes med kompetenceområdet mundtlig kommunikation, hvor eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet kultur og samfund, med særligt fokus på kulturmøder.

Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Kompendie med formål og tekster

Forløbsbeskrivesle  - Elever

Forskellige web.adresser til forløbet

Hjælp til oversættelse af hjælpeskemaer . QR koder

Tysk krydsord

Servicelister på dansk og tysk til eftersyn af biler

Tjekskemaer på tyske biler