Gratis

TestLab Online 2. - 5. kl

Beskrivelse

”TestLab Online” er Viborg bibliotekernes virtuelle sandkasse ud i makerspaceaktiveter, 21th century skills, kodning, programmering og andre problemløsende opgaver.

Det er her vi leger, her vi udfordrer os selv og her vi bliver klogere. På TestLab Online finder du en opgavebank med kreative aktiviteter og udfordringer for elever og andre legebørn. Aktiviteterne kan laves individuelt eller i små grupper og kan laves med materialer, som er til at skaffe på skolen eller hjemme. Fællesnævner for alle aktiviteterne er, at de skal give plads til fordybelse og lægge op til en masse hv-spørgsmål – før, under og efter processen. Aktiviteterne er lavet af mennesker, der har haft det sjovt og har prøvet en masse ting af, inden det kom herind herind. Opgavebanken udbygges løbende med aktiviteter fra TestLabs egne medarbejdere og samarbejdspartnere, som f.eks. Coding Pirates

Aktiviteter

Eleverne ser en kort video med enten en udfordring eller et eksempel på et design. Herefter skal eleverne individuelt eller i små grupper lave deres eget design eller forsøge at løse den stillede udfordring. Videoerne findes på TestLab Online

Forberedelse

Læreren ser videoerne igennem og udvælger de relevante videoer, samt sikrer, at skolen har de nødvendige materialer. 

Efterbehandling

Videoerne af elevernes egne produktioner kan samles sammen af læreren og sendes til johm [at] viborg [dot] dk, hvor udvalgte vil blive publiseret på viborgbib.dk

Formål

Formålet er at skabe rum til fordybelse gennem kreative og udfordrende aktiviteter, som lægger op til styrkelse af designtænkning og 21th century skills. Aktiviteterne styrker kompetencer inden for designtænkning, vidensproduktion og opstilling og afprøvning af hypoteser. I flere fag stilles der i dag krav om digitale produktioner, og videoerne kan bruges i dette format. I så fald skal eleverne optage en video, som formidler deres proces og sende den til læreren.

Sted

Forløbet er et e-læringsforløb, som kan benyttes af skolerne uden tilmelding.