Teknologiforståelse

Beskrivelse

Teknologiforståelse er et fag, der ikke blot står solidt op ad folkeskolens prøvefag Teknologiforståelse. Bagved har vi teknologer, der underviser eleverne på deres individuelle niveau i faget.

Forløbene giver mulighed og baggrund for selvstændigt at videreudvikle og opfinde nye digitale løsninger og tage stilling til digitale teknologier for derigennem at kunne deltage og handle kreativt og skabende i en digitaliseret verden.

Forløbet giver faglige forudsætninger for at forstå og forholde sig til det digitaliserede samfund (jf. formålet for prøvefaget Teknologiforståelse)

Aktiviteter

Aktiviteterne afhænger af målgruppen, men undervisningen kan indeholde:

 • Sikkerhed på Internettet
 • Synlighed
 • Programmering
 • Internet of things
 • Spoinjagt via tracking, fx med Googlemaps
 • Bombeleg
 • Eksponering på SoMe
 • Kildekritik
 • Innovationsprojekter

Indholdet er bundet op omkring den nyeste teknologi og viden. Undervisningen har derfor et højt aktualitetsniveau.

Forberedelse

For at opnå den bedste kvalitet i undervisningen, kan I med fordel kontakte vores undervisere (se kontaktoplysninger) for at målrette ønsker og forventningsafstemme indhold, fag og målgruppe.

Forløbet har særlig relevans for fag som:

 • Teknologiforståelse: Læreren kan med fordel udarbejde et begrebskort med underviseren på Mercantec.
 • Engelsk: Engelsklæreren med fordel udarbejde et begrebskort i samarbejde med underviseren på Mercantec.
 • Samfundsfag: Samfundsfagslæreren kan med fordel hente inspiration i materialet "Nettets vildveje" frem til s. 17, hvorfra samfundsfagslæreren også kan udarbejde et begrebskort til at begribe faget "Teknologiforståelse" med.
 • Matematik: matematiklæreren kan med fordel arbejde med algoritmer, rumfang, diameter og andre matematiske områder
Efterbehandling

Afhængig af målgruppe kan eleverne i de mindre klasser arbejde med en collage over de tanker om teknologi og verden, som forløbet har sat i gang. I de ældste klasser kan eleverne – både individuelt og i grupper –
gennemgå reflektionsspørgsmål, som:

-  Hvilke fordele og ulemper er der ved, at vi
oplyser Internettet om så mange private detaljer om os selv, når vi færdes på
nettet?

- Har du tænkt på at ændre din adfærd i forhodl til teknologi efter dit besøg?

- Har besøget ændret eller bekræftet dine tanker
og din viden om teknologi?

Formål

Forløbet kan læses sammen med faget, teknologiforståelse, hvor det kan dække kompetenceområderne: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang, teknologisk handleevne.

Formålet med forløbet er, at eleverne:

 • skifter bekendtskab med anvendt teknologi
 • får en forståelse af, hvordan teknologi virker
 • prøver kræfter med at transfere faget mellem teori og praksis
 • opnår kendskab til, hvorfor man udvikler teknologi
 • opnår en teknologisk dybde, da underviserne er teknologer
 • lærer at forholde sig kritisk til hverdagens teknologi
Sted
Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Samfundsfag: Forløbet vil hænge uløseligt og nødvendigt sammen med temaer og kompetencemål inden for globalisering, kriminalitet og straf, medier og demokrati, netsikkerhed og ikke mindst temaet magt. I samfundsfag kan I ligeledes med fordel dykke ned i Nettets Vildveje, som er et online audiovisuelt materiale, der stiller skarp konstruktiv kritik mod Internettet.

www.gyldendal.dk/samfundsfag

I matematikundervisningen kan forløbet bl.a. give et perspektiv på det matematiske begreb ”algoritmer”.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår via vores uddannelsesleder Kim Guldholt

Tilmelding
Tlf.nr. 61140679