Gratis

Syng med liv og lys(t) - sommer

Beskrivelse

At synge salmer i såvel kirkeligt regi, som i andre sammenhænge har op igennem historien været en vigtig del af forståelsen af dansk kultur. Salmerne giver i kraft af deres varierede sproglige og musikalske udtryk mulighed for, at eleverne kan opnå viden om, hvad kristendom er og centrale grundbegreber i kristendommen. Projektet indeholder et tilbud om en salmesangsevent på skolen samt et undervisningsmateriale med salmer, opgaver, tekster og noder.

Aktiviteter

Skoletjenesten arrangerer en salmesangslektion ude på jeres skole, hvor eleverne lærer salmerne i undervisningsmaterialet.  Aktiviteten varetages af en konsulent fra skoletjenesten, tidligere musiklærer, og en musiker fra Prinsens Musikkorps. Eleverne synger til et akkompagnement af klaver og basun. Der vil også blive fortalt om salmerne. Aktiviteten er en appetitvækker til at arbejde videre med undervisningsmaterialet efterfølgende. 

Forberedelse

I læseplanen for faget kristendomskundskab efter 6. klassetrin fremgår det, at der skal arbejdes med ”de forskellige måder, kristendommen kommer til udtryk i Danmark og resten af verden,” og det fremhæves, at ”en særlig rolle spiller den danske salmeskat, som den kommer til udtryk i salmebogen og bruges i relation til højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger.” At beskæftige sig med salmer og salmebegrebet i undervisningen generelt indgår således som et vigtigt element i undervisningen i faget kristendomskundskab.
 

Efterbehandling

Der arbejdes med undervisningsmaterialet "SYNG med liv og lys(t) - sommer". Kernen i materialet er seks udvalgte salmer – nye og ældre. Dertil findes opgaver og introduktioner, og det hele er tematisk bundet sammen. Det handler om LYS og to af de årsbegivenheder, hvor lyset fejres: Kyndelmisse og Sankt Hans. Der er tematekster om disse emner og tilhørende opgaver.
 

Formål

Dette projekt har til formål at give eleverne et kendskab til et repertoire af gamle og nye salmer, der tematisk knytter sig temaerne: lys, kyndelmisse og Sankt Hans. Der lægges op til et tværfagligt arbejde i fagene kristendomskundskab og musik, hvor eleverne dels skal synge salmerne sammen og dels skal arbejde med opgaver og baggrundsmateriale.
Materialet opfylder kravene fra Fælles Mål.

Eksempler fra FFM
Musik - Der arbejde smed kompetenceområdet musikudøvelse, hvor eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Kristendomskundskab -  Der arbejdes med kompetenceområdet kristendom, hvor eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer
Dansk -  Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed.

 

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale, som de medvirkende klasser efterfølgende skal/kan arbejde med indeholder tekster, noder og opgaver til de salmer, som er blevet sunget. Der er en indledning til hver salme, som læreren evt. kan formidle mundtligt til sine elever. Materialet indeholder desuden tekster om kyndelmisse og Sankt Hans i forhold til, at disse to begivenheder begge repræsenterer en kristen katolsk fejring, men som også er folkelige traditioner, der fejrer lyset og markerer to af årets årstidsovergange. Materialets overordnede tematik er "lys." Bestilling af "SYNG med liv og lys(t) - sommer" foregår på www.vibsko.dk 

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at sende en mail til tb [at] vibsko [dot] dk.

Mulige datoer at vælge imellem er: 23. eller 24. september 2020.

Tlf.nr. 29120910
Tilmeldingsfrist
10.08.2020