Book online

Svampe

Beskrivelse

Alle aldre kan være med, når vi kigger oppe, nede, under, over og rundt i skoven efter svampe.

Vi finder svampe, sorterer og smager.

Aktiviteter

Med kurve og håndbøger går vi i skoven og samler svampe.
Sammen forsøger vi at sortere svampene, og alt efter jeres fokus for dagen, kan vi lægge vægt på voksesteder, spiselighed, levevis osv. 
Hvis vi finder spiselige svampe kan vi rense og tilberede dem.

Naturvejlederen medbringer trangiaer og andet udstyr til tilberedningen.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Biologi, økologi, artskendskab

Forberedelse

Snak om svampe, og hvad de evt. kan bruges til.
I kan også se på, hvordan svampe indgår i stofkredsløbet.

Orientér dig desuden på En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med emner eller begreber fra dagen eller med specifikke arter eller familier af svampe, som vi har truffet på turen.

Find desuden inspiration til relevante forløb på Gyldendals portaler under 'undervisningsmateriale'.

Formål

Vi skal finde svampe og lære om dem.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi, efter 2. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. Med særligt forkus på 'organismer'.

Natur/teknologi, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Med særligt fokus på 'naturen lokalt og globalt'.

Natur/teknologi, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Med særligt fokus på 'natur og miljø'.

Biologi
-
 Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi. Med særligt fokus på 'celler, mikrobiologi og bioteknologi'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særigt fokus på 'økosystemer'.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

I Naturskolens skove eller i en skov nær jer.

Tilmelding

Forløbet kan bookes nedenfor på udvalgte datoer og tidspunkter.
Ønskes alternativ dato eller tidspunkt, sendes en ansøgning via linket herunder.

Tilmelding
Tilmelding