Sportspraktikdag

Beskrivelse

Sportspraktikdagen er for alle 5. klasser i Viborg Kommune.

Aktiviteter

Dagen er delt op i 4 moduler á 50 minutter, hvor den enkelte klasse både skal dyrke tildelte aktiviteter og selv får lov til at vælge. 

Det er en anderledes skoledag, hvor sund kost og motion er i højsædet samtidig med at klasserne får mulighed for at opleve det sammenhold som foreningsidræt bl.a. giver.  

Målet med Sportspraktikdagen er at inspirere eleverne til et aktivt fritidsliv, og vise at der er en idræt for alle. Samtidigt får idrætsforeninger fra hele kommunen mulighed for at vise deres aktivitet frem, og give den et personligt præg, fordi de frivillige til Sportspraktikdagen er de samme som eleverne kan møde i idrætsforeningerne efter endt Sportspraktikdag.

Forberedelse

Lærerne fra alle skoler er inviteret til en inspirationsdag, som finder sted torsdag d. 25. april. Her bliver lærerne klædt på til at kunne køre et forløb i orienteringsløb på den enkelte skole op til selve Sportspraktikdagen. Orienteringsløb er hovedfokus til Sportspraktikdagen, hvilket vil sige, at ALLE elever skal konkurrere i denne i løbet af dagen. Alle skoler må stille med op til 3 lærere til inspirationsdagen. Læs mere her.

Lærerne skal sætte eleverne ind i, hvilke idrætsaktiviteter der er til stede til sportspraktikdagen. Dermed ved alle elever hvilken aktivitet de skal vælge i modul 3, hvor der er frit valg mellem alle tilstedeværende aktiviteter. Lærerne skal derudover have styr på hvad den enkelte klasse skal lave og hvor og hvornår det er. 

Efterbehandling

Den efterfølgende undervisning hjemme på skolen kan gøre eleverne opmærksomme på muligheder i organiseret og selvorganiseret idræt generelt og specifikt i lokalområdet, herunder lokale idrætsforeninger. Eleverne kan lære, hvordan man skaber kontakt til foreninger og kan få tilladelse til at benytte faciliteter mv. Undervisningen skal stimulere elevernes åbenhed i forhold til andre idrætslige udfordringer, således at elevernes lyst til fysisk aktivitet uden for skoletiden understøttes. Eleverne kan fx afprøve en af lokalområdets idrætsgrene hos en lokal forening. 

Skolerne får mulighed for at melde tilbage, hvis de har prøvet eller set en aktivitet til Sportspraktikdagen, som de kunne tænke sig at lave et forløb med. Har idrætsforeningen med den pågældende aktivitet takket ja til at blive kontaktet ang. et skoleforløb, vil vi sætte skole og forening i kontakt med henblik på at aftale nærmere. 

Formål

Formålet med dagen er at præsentere eleverne for mange forskellige idrætstilbud, som de unge kan benytte sig af i deres fritid – der er en idræt for alle. 
Derudover kan lærere finde inspiration til undervisningen igennem det differentierede udvalg af idrætsaktiviteter.

Eksempler fra Fælles Mål:
Idræt - Der arbejdes med videns- og færdighedsmål under idrætskultur og relationer. Der er særligt fokus på idrætten i samfundet, hvor eleven kan beskrive lokalområdets idrætsmuligheder.

Sted
Viborg Stadion
Stadion Allé 7
8800 Viborg

Mødested til intro & opvarmning: Græsplænen ved siden af hal 5 & 6.

Tilmelding
Tlf.nr. 86625533
Tilmeldingsfrist
12.04.2019