Sportspraktikdag

Beskrivelse

Sportspraktikdagen er for alle 5. klasser i Viborg Kommune.

Aktiviteter

Dagen er delt op i 4 moduler á 50 minutter, hvor den enkelte klasse skal dyrke 4 forskellige tildelte aktiviteter.

Det er en anderledes skoledag, hvor sund kost og motion er i højsædet samtidig med at klasserne får mulighed for at opleve det sammenhold som foreningsidræt bl.a. giver.  

Målet med Sportspraktikdagen er at inspirere eleverne til et aktivt fritidsliv, og vise at der er en idræt for alle. Samtidigt får idrætsforeninger fra hele kommunen mulighed for at vise deres aktivitet frem, og give den et personligt præg, fordi de frivillige til Sportspraktikdagen er de samme som eleverne kan møde i idrætsforeningerne efter endt Sportspraktikdag.

Forberedelse

Til årets sportspraktikdag skal vi prøve noget helt nyt. Alle klasser skal deltage i en fælles obligatorisk konkurrence, som de skal forberede på forhånd hjemmefra.

Konkurrencen består i, at hver klasse hjemmefra skal undersøge fakta om lige præcist de 4 foreninger, som klassen deltager i aktiviteter hos under sportspraktikdagen.

Hver klasse kan se i programmet hvilke 4 foreninger, de skal undersøge fakta om. Programmet udsendes i uge 21. Det betyder at klassen kan arbejde med opgaven i uge 22 og/eller 23.
 
Formålet med konkurrencen er at træne elevernes evne til at søge og notere informationer og deltage aktivt i efterfølgende plenum på klassen. Vi ønsker desuden, at eleverne har et godt kendskab til de foreninger, som underviser dem til Sportspraktikdagen.  

Hjemmeopgave (fremgangsmåde)
I bedes følge nedenstående fremgangsmåde i jeres arbejde med opgaven:  

Inddel eleverne i par à 2 elever

Udskriv vedhæftede skabelon og giv 4 skabeloner til hvert par.

Lad eleverne søge informationer om foreningerne i 2x45 minutter.

Brug 45 minutter i klassen, hvor I gennemgår hver enkel forening og aktivitet i plenum.

Som lærer noterer du elevernes besvarelse om hver enkel forening ned på hver sin vedhæftede skabelon.

Udskriv herefter de 4 besvarelser og put dem samlet i 1 kuvert, der afleveres ved ankomst til Sportspraktikdagen.

Vinderne trækkes under velkomsten på plænen ved siden af hal 5 & 6.

Præmier
Der vil være fede præmier til flere af de deltagende klasser. Mere herom når vi nærmer os eventen.

  Efterbehandling

  Den efterfølgende undervisning hjemme på skolen kan gøre eleverne opmærksomme på muligheder i organiseret og selvorganiseret idræt generelt og specifikt i lokalområdet, herunder lokale idrætsforeninger.

  Eleverne kan lære, hvordan man skaber kontakt til foreninger og kan få tilladelse til at benytte faciliteter mv. Undervisningen skal stimulere elevernes åbenhed i forhold til andre idrætslige udfordringer, således at elevernes lyst til fysisk aktivitet uden for skoletiden understøttes. Eleverne kan fx afprøve en af lokalområdets idrætsgrene hos en lokal forening. Find muligheder for samarbejde med idrætsforeninger i kommunen på KLC Viborg. Er der nogle relevante muligheder for klassen? 

  Skolerne får mulighed for at melde tilbage, hvis de har prøvet eller set en aktivitet til Sportspraktikdagen, som de kunne tænke sig at lave et forløb med. Har idrætsforeningen med den pågældende aktivitet takket ja til at blive kontaktet ang. et skoleforløb, vil vi sætte skole og forening i kontakt med henblik på at aftale nærmere. 

  Formål

  Formålet med dagen er at præsentere eleverne for mange forskellige idrætstilbud, som de unge kan benytte sig af i deres fritid – der er en idræt for alle. 
  Derudover kan lærere finde inspiration til undervisningen igennem det differentierede udvalg af idrætsaktiviteter.

  Eksempler fra Fælles Mål:
  Idræt - Der arbejdes med videns- og færdighedsmål under idrætskultur og relationer. Der er særligt fokus på idrætten i samfundet, hvor eleven kan beskrive lokalområdets idrætsmuligheder.

  Sted
  Viborg Stadion
  Stadion Allé 7
  8800 Viborg

  Mødested til intro & opvarmning: Græsplænen ved siden af hal 5 & 6.

  Tilmelding

  Ved tilmelding oplyses:

  Skolenavn: F.eks. Finderuphøj Skole

  Klassenavn(e) og antal elever i hver klasse: F.eks. 5.a (23 elever) & 5.b (25 elever)

  Antal deltagende lærere (min. 1 pr. klasse)

  Kontaktinfo på lærer: F.eks. Marianne Jensen - mar [at] viborgskoler [dot] dk 

  Tlf.nr. 86625533
  Tilmeldingsfrist
  01.04.2022