Gratis

Spøgelsesjagt på Bjerringbro Bibliotek

Beskrivelse

"Spøgelsesjagten" er en anderledes biblioteksintroduktion for mellemtrinnet med en spøgelseshistorie som ramme. 

Efter der blev åbent bibliotek på Bjerringbro Bibliotek med besøgende fra kl. 7 om morgenen til kl. 22 om aftenen, er der kommet flere og flere rapporter om mærkelige hændelser. Sent på aftenen høres underlige lyde fra den gamle kælder under biblioteket. Døre går op og i, kolde vinde blæser gennem rummene, og om morgenen er der tit smidt rundt med bibliotekets materialer. Hvad er det, der sker?

I den gamle realskole, som lå på samme grund, som biblioteket ligger på i dag, huserede fra år 1870 til 1913 en vis hr. overlærer Andreas Jürgensen. Han var kendt og frygtet i sin samtid, ikke mindst af børnene på realskolen. Han udviklede med tiden et had til alt og alle og ikke mindst til børn, som han mente, blev dummere og dummere. Efter hans død i 1913 var der mange, der åndede lettet op, men folk mente dengang, at Andreas Jürgensen gik igen – og noget kunne tyde på, at det stadig er tilfældet.

Men havde den gamle overlærer Andreas Jürgensen ret? Er nutidens børn virkelig så dumme?

Aktiviteter

Ved at benytte bibliotekets materialer og løse en række opgaver kan eleverne forhåbentlig bevise, at de er kvikke – meget kvikkere end Andreas Jürgensen mente. Hvis opgaverne løses rigtigt, får børnene koder, som kan låse en række bokse op. Ledetrådene i boksene fører frem til den gamle overlærers kiste, så han – og biblioteket – måske endelig kan få fred!

Find ved hjælp af bibliotekets materialer svarene på 23 spørgsmål. Rigtige svar åbner 8 kodebokse gemt rundt på biblioteket. I hver boks er gemt en ledetråd, som hjælper eleverne med at finde frem til den gamle overlærers kiste. Måske kan det lykkes at give overlæreren fred i sin grav og dermed sætte en stopper for spøgeriet på Bjerringbro Bibliotek!

Forberedelse

Inden besøget skal læreren have opdelt klassen i grupper med 3 elever på hvert hold. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en jævn fordeling af stærke og mindre stærke læsere på holdene.

Bibliotekspræsentationen Spøgelsesjagten foregår i bibliotekets åbne, offentlige rum. Det er derfor vigtigt, at lærerne på forhånd har gjort eleverne klart, at det forventes, at de tager hensyn til andre biblioteksbrugere og personale under besøget. Det er læreren/lærerne, der har ansvaret for elevernes opførsel under besøget og for at opretholde god tone, ro og orden. Det forventes at læreren/lærerne deltager aktivt under afviklingen af selve spøgelsesjagten. UDEN at hjælpe børnene med svarene.

Inden besøget forventes det, at klassen har arbejdet med at kende forskel på de forskellige litterære genrer.

Hvis eleverne skal have mulighed for at låne materiale med hjem fra biblioteket, skal de registreres som lånere ved Viborg Bibliotekerne og have et personligt lånerkort. Dette aftales på forhånd inden besøget og kræver, at eleverne har deres sundhedskort eller en udfyldt blanket til oprettelse af børnelånerkort med - se nedenfor.

Blanketten ligger her på siden under undervisningsmaterialer.

Efterbehandling

Umiddelbart efter biblioteksbesøget tages en snak hjemme på skolen med eleverne om, hvad de fik ud af bibliotekspræsentationen.

Hvad ved jeg om biblioteket inden besøget?
Hvad ønsker jeg at vide – og hvad lærte jeg på biblioteket?

Formål

Formålet med forløbet er:

At præsentere Bjerringbro Bibliotek på en spændende og uhøjtidelig måde. En introduktion, som skal give eleverne en fornemmelse af, hvad et folkebibliotek kan tilbyde - og dem give lyst og inspiration til selv at gå på opdagelse.

At understøtte elevernes læselyst og fritidslæsning.

At øge elevernes kendskab til børnebibliotekets materialer, opstillinger og tilbud.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - eleverne får et indgående kendskab til genrebegrebet og bliver præsenteret for forskellige genrer. Eleverne lærer at kende forskel på de forskellige genrer. Eleven skal kunne bruge de forskellige genrer, når han/hun selv skriver tekster.

Sted
Gudenåhuset - Bjerringbro Bibliotek
Realskolevej 12
8850 Bjerringbro
Undervisningsmateriale

Hvis eleverne skal have mulighed for at låne materiale med hjem fra biblioteket, skal de registreres som lånere ved Viborg Bibliotekerne og have et personligt lånerkort. Dette aftales på forhånd inden besøget og kræver, at eleverne har deres sundhedskort eller en udfyldt blanket til oprettelse af børnelånerkort med.

Tilmelding

Forespørgsel minimum 3 uger før ønsket dato.

Besøget er først fastlagt, når man har modtaget en bekræftelsesmail fra Viborg Bibliotekerne.

Der kan tilmeldes en klasse pr. forløb.

Tilmelding til lokor@viborg eller dav@viborg.dk

Tlf.nr. 87873550